Het internet past steeds meer in onze broekzak

Sinds de commerciële lancering van het internet is ongeveer 20 jaar verstreken. Vooral de jongste jaren onderging het medium een grondige gedaanteverwisseling.