Personeel Mediahuis wil nog niet staken

De onderhandelingen bij Mediahuis zitten vast, maar staken wil het personeel niet. foto Belga ©BELGA

Het personeel van de krantenuitgever Mediahuis heeft zich vanmiddag tijdens een personeelsvergadering opnieuw verzet tegen aangepaste besparingsplannen van de directie. Maar gestaakt wordt er voorlopig niet.

De personeelsvergadering van vandaag volgde twee weken na een vorige vergadering, waar 90% van het personeel de voorstellen van de directie over het herstructureringsplan had verworpen. Toen had ook zowat 70% van de werknemers zich principieel bereid verklaard om te staken.

De bonden en de directie hadden daarop de gesprekken hervat. De directie paste haar voorstellen aan tot er, volgens de vakbonden, ‘geen onderhandelingsmarge’ meer was. Over die aangepaste voorstellen moesten de werknemers vanmiddag stemmen.

Opnieuw bleek een ruime meerderheid (76%) van het personeel de voorstellen van de directie te verwerpen. Maar een grote bereidheid om onmiddellijk het werk neer te leggen was er niet: slechts 30,5% van de werknemers is daar voorstander van. Volgens Hans Elsen van de christelijke bond LBC liepen die resultaten gelijk over de drie vestigingen (Groot-Bijgaarden, Antwerpen en Hasselt).

'De actiebereidheid ligt op 31 procent, in Antwerpen op 41 procent', aldus zijn collega Hans Schippers van de socialistische bediendenvakbond BBTK. 'Dit zijn voor een mediabedrijf toch wel hoge cijfers', zegt hij.

Morgen (vrijdag) gaan de bonden overleggen met interne personeelsvertegenwoordigers, om een gezamenlijk standpunt te bepalen in de aanloop naar een bijzondere ondernemingsraad van dinsdag. Andere acties dan een staking zijn niet uitgesloten, zegt Elsen.

Mediahuis doorloopt momenteel de eerste fase (informatie- en consultatieronde) van de wet-Renault. Het bedrijf, een gemeenschappelijke dochter van de mediagroepen Corelio en Concentra, wilde 205 voltijdse banen schrappen om middelen vrij te maken voor de ‘digitale transformatie’ van zijn krantenactiviteit. 'Nadat een aantal mensen uit eigen beweging het bedrijf heeft verlaten en na enkele verschuivingen binnen het bedrijf, spreken we nog over 138 ontslagen', zegt Schippers. De directie wil de eerste fase liefst afronden, maar de bonden verzetten zich daartegen.

De bonden hebben zich de voorbije weken vooral ongerust getoond over de plannen om een aantal jobs te outsourcen. Zo zouden er een 30-tal jobs voor de opmaak van advertenties verdwijnen dooruitbesteding aan een extern bedrijf. Ook op de eindredactie van de krant Het Nieuwsblad wil men vaste werknemers vervangen door freelancers. 'Daar spreken we niet over een harmonisering, maar over een zuivere besparingsoperatie', zegt Elsen.

In combinatie met natuurlijke en vrijwillige vertrekken zal de outsourcing bovendien leiden tot een onhoudbare werkdruk op sommige afdelingen, vrezen de vakbonden. Elsen geeft het voorbeeld van de HR-afdeling, waar één op de drie jobs zou worden geschrapt. Ook op de IT-afdelingen wil de directie fors banen schrappen.

Tweede fase

De directie van Mediahuis bevestigt in een reactie dat ze zal aaansturen op het afsluiten van de eerste fase van het overleg, om in een 'constructieve sfeer' de tweede fase aan te vatten. Frank Jaspers, woordvoerder van de directie, heeft wel bedenkingen bij de representativiteit van de stemming. 'Er werken 1.206 mensen bij Mediahuis, en daarvan heeft ongeveer de helft een stem uitgebracht. De resultaten die nu voorliggen, leggen we zeker niet naast ons neer, integendeel. Maar ze dienen toch in het juiste perspectief te worden geplaatst'.

De directie hoopt dat de gesprekken verder in een positieve sfeer zullen verlopen. 'We hebben het signaal van het personeel twee weken geleden heel goed begrepen', aldus Jaspers. 'We hebben die boodschap zeker niet naast ons neergelegd en we hebben op een constructieve manier voort onderhandeld. In dat opzicht zijn er ook enkele aanpassingen in ons voorstel gebeurd. Het gecorrigeerde plan heeft nu al wat meer medestanders. Als we volgende dinsdag naar de tweede fase in de procedure van de Wet Renault gaan, hopen we deze lijn te kunnen doortrekken. We gaan ervan uit dat we zo stilaan tot een resultaat kunnen komen dat voor iedereen aanvaardbaar is.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud