Blockchain valideert straks uw buitenlands diploma

Een pan-Europese blockchain moet het de komende jaren mogelijk maken om buitenlandse diploma’s online te valideren of informatie uit te wisselen met de overheid in een andere EU-lidstaat. België leverde zopas het eerste knooppunt in dat netwerk.

De hype over blockchain is al even gaan liggen, maar achter de schermen wordt gewerkt aan het bouwen van concrete toepassingen op basis van de nieuwe digitale technologie.

De blockchain is een manier om informatie op te slaan in een gedecentraliseerd netwerk. Elk nieuw stukje informatie moet door alle deelnemers aan het netwerk gevalideerd en opgeslagen worden. Op die manier is het quasi onmogelijk om de data in de blockchain te vervalsen of te manipuleren.

Een dertigtal Europese landen en de Europese Commissie spraken in 2018 af om een Europees blockchainnetwerk te bouwen, dat overheden moet toelaten om samen te werken en grensoverschrijdende diensten aan te bieden. Die European Blockchain Services Infrastructure of EBSI begint stilaan vorm te krijgen.

Het eerste knooppunt van het nieuwe netwerk werd eerder deze maand opgezet door Belnet, de organisatie die de netwerkinfrastructuur van Belgische universiteiten, onderzoekscentra en overheidsdiensten levert.

Testprojecten

Het Belnet-knooppunt bestaat uit drie servers. De knooppunten in het netwerk worden met elkaar verbonden via beveiligde verbindingen. Een tweede Belgische knooppunt wordt momenteel voorbereid door de vzw Smals, de ICT-dienstenorganisatie van Belgische publieke instellingen die vooral actief is in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg.

De partners in het project selecteerden vier testprojecten waaruit later - mogelijk al volgend  jaar - concrete toepassingen kunnen voortkomen: het delen en valideren van notariële akten, het uitwisselen van diploma’s, het beheren van een digitale identiteit en het veilig uitwisselen van vertrouwelijke gegevens tussen douane- en belastingdiensten in de hele EU. Later dit jaar komen er nog nieuwe projecten bij.

Aan het project rond de erkenning van diploma’s nemen ook Onderwijs Vlaanderen en de Franstalige koepel van hoger onderwijs ARES deel.

Hindernissen

Het blockchainnetwerk vormt de basisinfrastructuur waarop pan-Europese toepassingen gebouwd kunnen worden, maar er zijn nog verschillende andere hindernissen. Zo beschikt elk land over andere systemen rond pakweg de digitale identiteit (in België het eID-systeem) of het bijhouden van diploma’s. Al die systemen moet men met elkaar laten 'praten'.

Een ander aandachtspunt zijn de wettelijke verplichtingen over privacy en de behandeling van data.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud