CEO Agfa: 'Kan financieel geen toegeving doen'

Stakingspiketten bij Agfa. - WKB ©Wim Kempenaers (WKB)

De directie van Agfa-Gevaert heeft de eerder ter plaatse gestuurde deurwaarders gevraagd hun opdracht stop te zetten. CEO Christian Reinaudo stelde op een persconferentie de staking niet te willen breken en voort te willen praten, maar maakte tegelijk duidelijk dat er geen ruimte is voor financiële toegevingen.

'Er zal een soort bemiddeling plaatsvinden, we schorsen de activiteiten van de deurwaarders op', had de woordvoerder van de beeldvormingsgroep al laten weten. 'De eerste contacten vinden wellicht in de loop van de dag plaats.'

Op een persconferentie schetste CEO Christian Reinaudo de context van de besparingsmaatregel waar het conflict bij Agfa om draait. 'De voorbije jaren is er telkens een verlies geboekt ondanks een ebitdamarge (marge op het bedrijfsresultaat voor intresten, belastingen en afschrijvingen) van 7 à 8 procent. We moeten naar een marge van 10 procent om rendabel te werken.'

Het conflict draait met name over een nieuw voorgestelde, minder gunstige brugpensioenregeling voor de arbeiders van de fabriek in Mortsel. Concreet konden arbeiders tot voor kort rekenen op een 'enveloppe' van 300.000 euro bruto wanneer ze op 56 jaar met brugpensioen gingen. Dat bedrag moest de brug maken tot het wettelijk pensioen op 65 jaar. 'Nu wordt de kost voor het bedrijf ingeperkt tot zo'n 40 procent, of 120.000 euro', zegt Agfa. Reinaudo: 'We betalen zo jaarlijks meer aan brugpensioenen dan aan onderzoek en ontwikkeling voor de site in Mortsel.'

Vrijdag werd bij een stemming de vereiste tweederdemeerderheid bij de arbeiders om het plan af te keuren, net niet gevonden. In principe was het voorstel daarmee goedgekeurd, maar de bonden kondigden meteen aan voort te staken.

De sfeer deze ochtend aan de poorten was erg grimmig. Er kwam politie ter plaatse, met honden en een waterkanon, tot ongenoegen van de bonden. Een groot deel van de politiemensen is intussen weer vertrokken.

Ook had de directie deurwaarders gestuurd om het recht op werken te garanderen voor de werkwilligen, die niet binnengelaten werden. Onder politiebegeleiding probeerden die vergeefs in te grijpen, waarna de stakers voorlopig gerust werden gelaten. Een bemiddelingspoging van de burgemeester van Mortsel, Erik Broeckx, kon de gemoederen sussen. Honderden bedienden die niet binnen konden, keerden later in de voormiddag terug naar huis.

'Het gaat er niet om dat we de staking willen breken', verduidelijkte Reinaudo, 'maar dat wie wil werken, daar de kans toe krijgt. Nu gijzelt 5 procent van de werknemers al de rest. Veel mensen van de 3.400 werknemers op de site in Mortsel willen werken maar kunnen dat nu niet.' Hij zei vanochtend aan de politie gevraagd te hebben zich afzijdig te houden. 

'Alle medewerkers doen inspanningen voor de toekomst van Agfa. In de VS bijvoorbeeld hebben we de pensioenregeling ook aangepast. Ik moet toezien op het evenwicht binnen het bedrijf. De oorlog woedt niet binnen het bedrijf, wel erbuiten: Agfa tegen zijn concurrenten.' 

Wel gaf hij de stakers een waarschuwing mee: als de staking doorgaat, zullen de resultaten verslechteren en gaan klanten bij concurrenten aankloppen, wat dan vroeg of laat tot een grotere herstructurering leidt. 'Na zes moeilijke jaren gaat het eindelijk beter met Agfa, en kunnen we weer groeien. Maar door deze onrust dreigt de duivel uit het verleden terug te komen.'

Reinaudo noemde de huidige discussie 'irrationeel'. 'Ik zou het nog kunnen begrijpen als er effectief mensen met brugpensioen vertrekken. Maar met de orders die we nu hebben, weten we dat er dit jaar niemand met brugpensioen zal vertrekken. We hebben iedereen nodig.' Ook over 2 jaar? 'Dat kan ik nu niet beloven, maar dat is onze intentie.'

De CEO wil nog rond de tafel zitten met de vertegenwoordigers van de werknemers maar voegde er meteen aan toe dat hij 'financieel niets meer kan doen'. 'Ik heb geen marge meer om te onderhandelen, It's over.' Wel zou het mogelijk zijn te praten over flexibiliteit voor de oudere werknemers in het ploegenstelsel of over opleidingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud