opmerkelijk

Computer ontdekt wie u bent via uw schrijfsels

©REUTERS

Volgens het Amerikaans IT-bedrijf IBM analyseert het programma Watson de persoonlijkheid van mensen via een handgeschreven tekst.

Watson is een cognitieve AI-software (artificiële intelligentie), die grote hoeveelheden data verwerkt om vragen of problemen op te lossen. Het systeem gaat aan de slag met ongestructureerde data van natuurlijk taalgebruik. Volgens IBM werkt Watson niet zoals zoekmachines, waar bepaalde patronen gezocht en vergeleken worden, maar leest en interpreteert het systeem de tekst. Het begrijpt de context en gaat op zoek naar de echte betekenis. 

Het programma gaat veel verder dan persoonlijkheidsanalyses. In principe kan het uit alle data inzichten verwerven. IBM zet het systeem onder andere in om de medische wereld te veroveren. Daarnaast lieten ze ook al Chef Watson, die ingrediënten creatief (en onverwachts) combineert, los op de wereld. In 2011 werd Watson wereldberoemd door het winnen van de Amerikaanse televisiequiz Jeopardy.

Watson, wie ben ik?

Watson werkt volgens de Big Five persoonlijkheidsdimensies, waar ook verschillende rekruteringsbureaus zoals Hudson zich op baseren. Het situeert de persoonlijkheid volgens vijf grote tegenstellingen: introvert-extrovert, mildheid-bazigheid, ordelijkheid-wanordelijkheid, emotionele stabiliteit - instabiliteit en autonomie. Op basis van het taalgebruik zal het systeem de persoon op het spectrum van de vijf domeinen plaatsen.

Het Franse cosmeticabedrijf L'Oreal gooide begin dit jaar de traditionele, papieren sollicitatiemethode overboord. Ze gebruikten een app op de smartphone, waarin enkele vragen worden gesteld, om de juiste kandidaten te vinden voor bepaalde vacatures. Een taalkundig programma analyseert de antwoorden van de sollicitanten. Uit de resultaten bleek dat meer dan een derde van de succesvolle applicaties niet uit de traditionele universiteiten, waar L'Oreal normaal gezien uit selecteerde, kwam. 

Mensen geven veel meer bloot als ze iets neerpennen of uitspreken dan alleen maar woorden. Taal is doorspekt met onbewuste signalen die indicaties geven over de persoonlijkheid van de auteur. 'Zeker om te kijken of een persoon introvert of extrovert is, werkt de linguïstische analyse zeer goed. Ze is in zeven op de tien gevallen correct', zegt Walter Daelemans van het Antwerps onderzoekscentrum voor computer- en psycholinguïstiek. Enige nuance is wel nodig: 'zulke analyses kunnen er knal op zitten, maar evengoed mijlenver ernaast liggen', zegt Daelemans. 

In de analyses wordt niet gekeken naar de inhoud van teksten, maar naar functiewoorden zoals 'veel', 'weinig', 'ik', 'jij', 'wij' of 'misschien'. Hoe vaak bepaalde functiewoorden gebruikt worden, is een indicatie voor het karakter van de schrijver of de spreker. Onderzoek heeft interessante correlaties tussen bepaalde woorden en persoonlijkheden gevonden. 'Introverte personen gebruiken  veel meer uitdrukkingen die twijfel aanduiden zoals 'misschien' of 'waarschijnlijk'. Extraverte persoonlijkheden spreken veel directer', zegt Daelemans. 

Taal als spiegel

Omdat de woorden op een onbewuste manier gebruikt worden, is het voor de taalgebruiker ook onmogelijk vals te spelen of een andere houding aan te nemen in zijn taalgebruik. Taal is dus een eerlijke indicator om mensen echt te leren kennen. 

Om een correcte en volledige persoonlijkheidsanalyse te doen van een persoon, is de methode echter te inaccuraat, meent Daelemans. Hoe meer data beschikbaar is, hoe beter de analyse. Daardoor is het probleem bij zulke analyses vaak de beperkte hoeveelheid tekst waarmee het systeem aan de slag gaat. Hij wijst erop dat in combinatie met informatie uit sociale media, het systeem wel een ruimer en correcter beeld geeft.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud