Federale overheid vergroot Centrum voor Cybersecurity

©Shutterstock

Het Computer Emergency Response Team kondigt aan dat het in 2019 uit een team van 36 cyberexperts zal bestaan - bijna dubbel zo veel als nu. Maar zijn dat er wel voldoende?

Wat zeggen de namen ‘WannaCry’, ‘Spectre’ en ‘Meltdown’ u? De kans dat u de vraag twee jaar geleden kon beantwoorden, is vrij klein. Nu weet iedereen die de actualiteit een beetje volgt dat het om cyberaanvallen gaat, die dagenlang niet uit de media waren weg te slaan.

In 2016 werd twee derde van de Belgische bedrijven slachtoffer van cybercriminaliteit, blijkt uit een studie van de KU Leuven. Cijfers over 2017 zijn nog niet bekend, maar in het jaar waarin het begrip ‘ransomware’ aan het woordenboek werd toegevoegd, zullen die alleszins niet significant lager zijn geweest.

Niet te vergelijken

Om Belgische burgers en bedrijven op digitaal vlak zo goed mogelijk te beschermen, werd in juni 2015 het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB) opgericht. Later werd daar ook het nationale Computer Emergency Response Team (CERT), dat een eerstelijnsinterventie vormt wanneer een digitale aanval plaatsvindt, bij ondergebracht.

Zo staan ze in voor de coördinatie in geval van cyberaanvallen, kunnen ze hulp verlenen wanneer dat nodig is, verzamelen ze de nodige informatie en leiden ze bedrijven en overheden op. Een hele boterham, waarvoor de beide instanties extra personeel aantrekken. Zo wil het CERT tegen 2019 uit 36 cyberexperts bestaan - zijn dat er wel voldoende?

‘Als je ziet waar we vandaan komen, is het alleszins al een grote toename’, zegt Andries Bomans van het CCB. ‘Bij de oprichting in 2015 bestond de organisatie uit twee mensen, vier jaar later zijn dat 36 technische en 14 ondersteunende werknemers. Of dat er voldoende zijn is een moeilijke vraag omdat er geen mogelijkheid is om te vergelijken met buurlanden. In Frankrijk en Nederland zijn die diensten zeer gecentraliseerd, maar in België zijn er verschillende overheden met cybersecurity bezig. Zo is er bijvoorbeeld ook nog de Federal Computer Crime Unit, die onder de federale politie valt.’

437 ambtenaren

Onderzoek doen naar cyberaanvallen en nagaan hoe burgers zich het beste kunnen beschermen is één zaak, die boodschap daarnaast uitdragen is een andere. In 2017 heeft de CCB 36 opleidingen georganiseerd, waar 437 ambtenaren aan deelnamen. De federale overheid - waar het leeuwendeel van de deelnemers aan de slag is - telt in totaal 68.855 ambtenaren.

‘Ook hier geven de cijfers een vertekend beeld’, zegt Bomans. ‘Die opleidingen zijn vooral bedoeld voor ambtenaren die nu al verantwoordelijk zijn voor de ICT en hun directeurs, omdat ze technisch zwaar zijn. Daarnaast hebben we nog aanvullende sensibiliseringscampagnes, die voor alle werknemers bedoeld zijn. Bij een phishing-aanval heb je maar één zwakke schakel nodig, dus is het belangrijk dat iedereen zorgvuldig omgaat met cyberveiligheid.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud