Advertentie

Godfathers van de AI winnen 'Nobelprijs voor computerwetenschappen'

Geoffrey Hinton. ©REUTERS

Computers worden steeds beter in het herkennen van beelden en geluiden. Dat is voor een belangrijk deel de verdienste van de Fransen Yann LeCun en Yoshua Bengio en van de Britse Canadees Geoffrey Hinton. Zij wonnen woensdag de Turing Award.

De Turing Award, genoemd naar het Britse computergenie Alan Turing, is de hoogste onderscheiding in de computerwetenschappen. De winnaar krijgt 1 miljoen dollar. De drie wetenschappers, die wel eens de 'godfathers' van de artificiële intelligentie worden genoemd, zullen dat bedrag moeten delen.

Ze worden gelauwerd voor hun bijdrage aan het ontwikkelen van artificiële neurale netwerken. Die netwerken zijn losjes geïnspireerd op de structuur van biologische neurale netwerken. De kunstmatige netwerken maken het mogelijk dat computers een taak uitvoeren zonder expliciete stapsgewijze instructies. De software vindt de oplossing zelf door in massa's data naar patronen te zoeken, te gissen en te leren van fouten.

Koppigheid

Hinton, een nazaat van de wiskundige George Boole, werkt al sinds de jaren zeventig aan kunstmatige zelflerende systemen. Die onderzoekspiste was toen erg omstreden. Zelfs zijn promotor aan de universiteit had grote vragen bij het belang van het onderwerp. Het kwam vaak tot hoogoplopende discussies. Hinton bleek iemand te zijn met heel eigen meningen.

1 miljoen
Prijzengeld
De drie winnaars krijgen samen 1 miljoen dollar.

De immer koppige Hinton werkte lange tijd in de VS, maar verhuisde later naar Canada uit teleurstelling over het beleid van de toenmalige president Ronald Reagan en omdat hij tegen militaire financiering van AI-onderzoek was. In 2004 kreeg hij van het Canadian Institute for Advanced Research een beperkt bedrag voor verder onderzoek waarvoor hij ook LeCun en Bengio uitnodigde. Dat bleken gelijkgestemde zielen te zijn. Naarmate het onderzoek vorderde, computers krachtiger werden en data overvloediger ter beschikking kwamen, werd de toepassing van hun onderzoek steeds indrukwekkender.

Hinton hielp IBM, Microsoft en Google stemherkenning veel performanter te maken. Dat lukte ook met beeldherkenning, dankzij een algoritme dat LeCun had ontwikkeld. Bengio boekte aan de universiteit van Montreal vooruitgang in het begrijpen van natuurlijke taal en in technologie die valse foto's kan genereren.

Simulatie

Yoshua Bengio. ©BELGAIMAGE

Bengio was eind vorig jaar nog te gast op de World AI Summit in Amsterdam. Hij blaakte nog altijd van enthousiasme over de mogelijkheden om artificiële intelligentie op een fundamenteel hoger niveau te krijgen. Op dit moment zijn we nog ver verwijderd van een kunstmatige intelligentie die natuurlijke taal echt ‘begrijpt’. Om onze taal te begrijpen en oorzakelijke verbanden te vatten, moeten computers iets begrijpen van de wereld. Bengio denkt dat dat kan door een AI-programma op te leiden in een virtuele omgeving, een soort vereenvoudigde simulatie van de wereld.

Geoffrey Hinton vreest dat politici artificiële intelligentie zullen misbruiken om hun bevolking te terroriseren.

In 2013 werd LeCun AI-topman bij Facebook terwijl Hinton bij Google aan de slag ging. Bengio daarentegen is huiverachtig om zich exclusief aan één bedrijf te binden, zeker wanneer dat bedrijf een internetgigant is. Hij blijft verbonden aan de universiteit van Montreal. ‘AI-onderzoek tendeert uit zichzelf naar concentraties van macht, geld en onderzoekers. De beste studenten willen naar de beste bedrijven gaan. Zij hebben veel meer geld en veel meer data’, zei Bengio in een gesprek met MIT Technology Review. ‘Zelfs in een democratie is het gevaarlijk te veel macht te concentreren.’

Gevaren

Yann LeCun. ©Bloomberg

Hinton is behoedzaam bij het maken van voorspellingen over de verdere evolutie van kunstmatige intelligentie. Naar verluidt sluit hij niet uit dat er aan het einde van de eeuw zoiets als een algemene kunstmatige intelligentie kan ontstaan, die niet langer beperkt is tot heel specifieke taken. De wetenschapper vreest dat politici AI zullen misbruiken om hun bevolking te terroriseren.

De vrees voor misbruik van de technologie wordt overigens gedeeld door de drie prijswinnaars. Dat kan gaan over wapensystemen die zonder menselijke tussenkomst beslissingen nemen of over AI-systemen die ongemerkt menselijke vooroordelen met zich meeslepen. LeCun is van oordeel dat alleen een sterk democratisch systeem die problemen kan bijsturen. Hinton zou pessimistischer zijn. Waarom hij AI dan verder ontwikkelt? Omdat het plezier om nieuwe dingen te ontdekken nu eenmaal te groot is. 'The prospect of discovery is too sweet', hoorde een journalist hem ooit zeggen tijdens een informeel gesprek.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud