Hightech creëert 100.000 jobs

Foto Photo News ©Photo News

België kreeg er sinds 2000 minstens 100.000 hightechjobs bij. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven/Vives in opdracht van Google, die De Tijd kon inkijken. De cijfers brengen wat nuance in het recente debat over de computer als ‘jobkiller’.

Ons land telt volgens de studie 549.000 hightechkenniswerkers, goed voor 12,2 procent van de werkende bevolking. Maar het reële aantal ligt wellicht nog hoger. De onderzoeksdata reiken immers maar tot 2011 en het aantal hightechjobs in ons land neemt snel toe.

Tussen 2000 en 2011 groeide de hightechtewerkstelling in ons land met 22,3 procent, licht meer dan het Europese gemiddelde van 20 procent. Dat is 2,5 keer sneller dan de gemiddelde groei van de werkgelegenheid in ons land. Zowel de Belgische als de Europese economie is dus in ijltempo aan het ‘technologiseren’.

STEM

De studie, die woensdag wordt voorgesteld, brengt de reële tewerkstelling in de hightechsectoren in kaart voor de 27 Europese lidstaten. Concreet gaat ze na hoeveel zogenaamde ‘STEM’-werknemers (science, technology, engineering, mathematics) werkzaam zijn in alle sectoren van de economie. Ook in sectoren die traditioneel niet als ‘hightech’ gekwalificeerd worden, zoals landbouw (ingenieurs), diensten (statistici) en automobiel en textiel (ingenieurs, informatici).

Uit de studie blijkt ook dat elke nieuwe hightechjob gemiddeld vier afgeleide jobs buiten de hightech in de regio creëert, via ondersteunende diensten zoals horeca, retail en kinderopvang. Maar, benadrukken de onderzoekers, het optelsommetje ‘100.000 Belgische hightechjobs + 400.000 afgeleide jobs = 500.000 nieuwe jobs’ gaat te kort door de bocht. De crisis van 2008-2009 deed ook veel jobs verloren gaan en de automatisering maakt heel wat afgeleide ‘middlejobs’ in toenemende mate overbodig.

Antwerpen

Ook regionaal zijn er verschillen. Zes Belgische deelregio’s zagen het aantal hightechjobs de afgelopen elf jaar met een derde toenemen. Maar West-Vlaanderen deed het minder goed. Het scoorde met een aanwas van 9,3 procent zelfs onder het Europese gemiddelde.

De provincie Antwerpen telt met 91.000 hightechjobs in absolute cijfers het grootste aantal. Vlaams- en Waals-Brabant tellen er procentueel het meest (respectievelijk 16,5% en 14,9%). Zij zagen hun aantallen samen met Brussel (+ 39,2%) ook het sterkst toenemen. De onderzoekers schrijven dat toe aan de concentratie van kennisbedrijven in de grote steden.

De onderzoekers manen de Europese beleidsmakers op basis van hun resultaten aan om te blijven inzetten op hightechjobs.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud