Digitaal nieuwsmanager

Tegenwoordig wordt zowat alles 'datagedreven' en 'persoonlijk'. Ook onderwijs.

U hebt vast al wel gehoord van precisiebombardementen. Dat zijn bombardementen met zo min mogelijk collaterale schade. Alleen de echte vijand wordt uitgeschakeld, niet de onschuldige burgers rond het doelwit. Dat is althans de theorie, we weten dat de praktijk soms gruwelijk anders is. Het was dan ook met een lichte huiver dat ik de titel ‘Personalized precision education and intimate data analytics’ las boven een artikel van Ben Williamson, de auteur van een boek over big data in het onderwijs.

Op de blog ‘code acts in education’ legt hij uit dat ‘precisie’ ook wel wordt gebruikt in de geneeskunde. Dat gaat over het gebruik van gedetailleerde informatie om tot een geïndividualiseerde behandeling te komen gebaseerd op genetica, omgeving en levensstijl. Er is ook zoiets als precisielandbouw, waarbij allerlei technologie - waaronder sensoren - wordt ingezet om voor een specifiek stuk land de juiste technieken te gebruiken. Elders in deze krant leest u alles over precisievoedingsadvies.

Williamson vermeldt nog een andere variant: ‘precision electioneering’, het benaderen van individuele kiezers met de juiste cocktail van informatie om ze tot een bepaald kiesgedrag te bewegen. De wereld van Cambridge Analytica dus, het bedrijf dat met de data van miljoenen Facebookgebruikers kiezers manipuleerde.

Precisieonderwijs betekent het verzamelen van intieme data over het lichaam en de geest van de studenten, indien mogelijk ook in realtime.

Telkens gaat het over het verzamelen van veel data om daar zo slim mogelijk conclusies uit te trekken, als het even kan met het gebruik van kunstmatige intelligentie. Vervolgens wordt die kennis toegepast.

Onderwijs 

Op de ‘Blog on Learning and Development’ (BOLD) beschrijft onderzoekster Annie Brookman-Byrne ‘precision education’ als het individueel toepassen van de resultaten van de studie van de genetische, neurologische, psychologische of milieu-componenten van het leren. Met andere woorden, gebruik genetica, neurologie, gedragswetenschappen, sociologie en psychologie, bekom zo veel mogelijk data, jaag die door gesofistikeerde programma’s en op basis daarvan kunnen we voor elk individu in detail zeggen wat en hoe die persoon het beste leert. Uiteraard kost zo’n doorgedreven persoonlijke aanpak geld. Maar hoeveel geld gaat er niet verloren omdat mensen mislukken in het onderwijs of een verkeerde studierichting inslaan waarin ze nooit echt excelleren?

Maar toch. Precisieonderwijs betekent het verzamelen van intieme data over het lichaam en de geest van de studenten, indien mogelijk ook in realtime. Polsbandjes en een headset voor het observeren van de hersenactiviteit kunnen in realtime data aanleveren over hoe de patiënt, excuseer de student, reageert op het leerproces. Dat houdt uiteraard privacyproblemen in. Wie heeft toegang tot die data, hoe lang blijven ze bewaard? Het samenbrengen van uiteenlopende disciplines zoals neurologie, genetica, psychologie en sociologie is sowieso een hachelijke zaak waarvan ook de voorstanders van ‘precision education’ toegeven dat we nog in een heel vroege fase zitten.

Data

Toch kunnen sommige componenten van een ‘datagedreven’ aanpak nu al worden gebruikt. Williamson wijst op al bestaande technieken zoals neurofeedback. Daarbij krijgt iemand signalen over zijn eigen hersenactiviteit om op basis daarvan zijn gedrag aan te passen. Ook zijn er steeds meer apps die iemand helpen zijn gedrag aan te passen.

Ik zie de mogelijkheden van zo’n gesofistikeerd gebruik van data, maar tegelijk maakt het mij ongemakkelijk. Onder de objectieve schijn van wetenschappelijke methodes worden normen en regels overgedragen die niet noodzakelijk evident zijn. Individuen worden gedisciplineerd door gedetailleerde observatie (door anderen en zichzelf) en door een constante beoordeling, ook al is die misschien leuk verpakt in een spelvorm.

Is precisieonderwijs een ultieme vorm van machtsuitoefening waarbij het brein als te herprogrammeren software wordt benaderd? Of is het een manier om zichzelf veel beter te leren kennen en persoonlijke transformatie gemakkelijker te maken? Wetenschappen, data en algoritmes stellen ook het onderwijs voor nieuwe en opwindende uitdagingen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud