Privacywaakhonden kraken vingerafdruk op identiteitskaart af

Vanaf 2019 komen er ook vingerafdrukken op de chip van de identiteitskaart. ©Photo News

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde gisteren het opslaan van vingerafdrukken op de chip van de identiteitskaart goed. Maar de privacywaakhonden staan op hun achterste poten over die keuze.

Vanaf april 2019 start de uitrol van een nieuw type identiteitskaart. Belangrijkste vernieuwing: de toevoeging van een digitaal beeld van de afdrukken van de rechter- en linkerwijsvinger op de chip van de identiteitskaart. 

Dat keurde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken woensdagavond, op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), goed. Volgens de regering is de maatregel nodig om identiteitsfraude te counteren in de strijd tegen terrorisme. De uitrol zal tien jaar duren, de periode nodig om alle identiteitskaarten te vernieuwen. 

De goedkeuring is opmerkelijk, want de maatregel krijgt zware kritiek van verschillende privacywaakhonden. Zo bracht de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) vorige week nog een geactualiseerd advies uit over de materie. De GBA is uitermate kritisch. 

Europa

Ten eerste weerlegt de GBA de opmerking van de regering dat ze handelt op aanbeveling van de Europese Commissie. 'De Europese Commissie heeft geen aanbeveling geformuleerd over de registratie van vingerafdrukken op identiteitskaarten, maar alleen een voorstel van verordening neergelegd.'

'Onzorgvuldige poespas'

Willem De Beuckelaere, waarnemend hoofd van de privacycommissie, reageert scherp op de goedkeuring van het voorstel van het kabinet-Jambon over het opslaan van de vingerafdrukken op de chip van een identiteitskaart 

'Dit is onzorgvuldige poespas', stelt hij. Hij struikelt vooral over de juridische problemen errond. 'De Memorie van Toelichting bij het voorstel stelt dat de vereiste data protection impact assessment nog moet gebeuren. Maar de GDPR-regels vereisen dat dat voorafgaand aan de beslissing moet verlopen.'

Ook inhoudelijk ziet De Beuckelaere belemmeringen. 'Ik heb nog altijd geen argumenten gehoord waarom dit nodig is. Niet van de politie, niet van de justitie, van niemand.' 

Dat voorstel kreeg een 'zeer kritisch advies van de Europese toezichthouder', merkt de GBA op. Die stelde in augustus nog dat het voorstel van de Commissie 'de nood om twee soorten biometrische gegevens te verwerken, namelijk de gelaatsafbeelding en vingerafdrukken, in deze context niet verantwoordde.' 

Ook juridisch is er een struikelblok, werpt de GBA op. Zo is er geen 'beoordeling van de impact op de bescherming van data' uitgevoerd. De toelichting bij het voorstel zegt dat deze nog zal worden uitgevoerd. Maar dat is een inbreuk op de Europese privacyregels (GDPR), die zeggen dat zo'n evaluatie moet gebeuren 'voorafgaand' aan de wettelijke omkadering, claimt de GBA.

Identiteitsfraude

De regering geeft ook nog altijd geen 'reĆ«le verantwoording' voor de maatregel, stelt de GBA. De claim dat ze nodig is om identiteitsfraude tegen te gaan, lacht de GBA weg. 'Onze identiteitskaart is reeds uitgerust met voorzieningen tegen vervalsing, zoals een hologram, en met een biometrisch element, met name een gelaatsafbeelding.' In 2013-2017 waren er maar 38.870 gevallen van fraude met identiteitskaarten, citeert de GBA cijfers van de Europese grenswacht Frontex. 

Bovendien waarschuwt de GBA voor het risico dat het opslaan van vingerafdrukken inhoudt. Er is weliswaar een veiligheidscertificaat dat de gegevens moet beschermen en moet garanderen dat enkel bevoegden toegang krijgen tot de data. Maar hacking is nooit uitgesloten. 'Wat zijn de specifieke beschermingsmaatregelen die zijn genomen om de risico's op hacking van het certificaat te voorkomen?', vraagt de GBA zich af. 

Het kabinet van Jambon was niet bereikbaar voor vragen over waarom de maatregel ingaat tegen de adviezen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud