‘Ik ben gekruisigd voor niets'

Concetta Fagard, voor velen ‘de heks van Belgacom’, bijt terug. Met een ‘intern onderzoek’ onder de arm wuift ze alle klachten tegen haar weg. ‘Mijn reputatie is gekelderd. Nu wil ik publiek eerherstel.’ Terloops maakt ze nog even haar band met Didier Bellens duidelijk: ‘Er is geen sprake van een privérelatie.’

Interview door Dieter Snoeck en Bert Broens

Een grijs gebouw in Sint-Pieters-Woluwe. Op de eerste verdieping huist de outplacementspecialist Galaxis. De ruimte is ingedeeld in kale, anonieme kantoortjes. De setting vloekt met onze gesprekspartner. Weinig vrouwen zijn zo kleurrijk en veelbesproken als Concetta Fagard. De vroegere rechterhand van Didier Bellens werd in juni aangeklaagd wegens pesterijen. Het begin van een turbulente zomer voor Belgacom.

Vandaag wil Fagard eerherstel, dat is meteen duidelijk. Ze zit voorovergebogen, klaar voor de verdediging (‘on attaque’), de rozenkrans en een medaillon om de rechterarm. Zelfverzekerd, zonder aarzelen, antwoordt ze na maanden stilzwijgen op onze vragen. Álle vragen, ook die over haar vermeende relatie met Didier Bellens.

‘In tegenstelling tot de andere hoofdrolspelers in deze saga heb ik níét gepraat met de pers deze zomer. Bewust, ik wil geen ‘woord tegen woord’-discussie. Ik wist dat de waarheid ooit naar boven zou komen. Dat is intussen gebeurd via een artikel in La Libre Belgique van vorig weekend. Nu is het mijn beurt om te praten. Jammer genoeg heeft de pers de voorbije maanden voor rechter willen spelen. Jullie hebben mijn reputatie besmeurd. Nu is het tijd om mijn onschuld te herstellen.’

Fagard schermt met de resultaten van een intern onderzoek dat gevoerd is naar de klacht van voormalig communicatiedirecteur Florence Coppenolle tegen Concetta Fagard. De conclusie van de audit die voorligt: Concetta Fagard kan geen pesterijen worden verweten.

Waarom spreekt u, na zeven maanden?

Concetta Fagard: ‘De voorbije maanden waren hels. Die walgelijke saga heeft mijn volledige reputatie doen kelderen. Plots, om 18 uur, word ik ontslagen. Ik moest onmiddellijk vertrekken. Ik had zelfs de tijd niet mijn spullen te pakken, laat staan een afscheidsdrink te geven om iedereen vaarwel te zeggen. Dat ik zou vertrekken, zou beter zijn voor Belgacom, klonk het toen. Nu blijkt zwart op wit dat ik onterecht beschuldigd ben. Er is geen sprake van pestgedrag. Daarom is het tijd voor publiek eerherstel. Ik werd gekruisigd voor niets. Nu wil ik gezuiverd worden.’

Moet Belgacom met iets over de brug komen?

Fagard: ‘Ik wil publiek eerherstel. In de vorm van een pers- bericht bijvoorbeeld. Ik wil dat alle twijfel over mijn competenties weg is. Ik heb acht jaar lang evaluaties gehad bij Belgacom. Telkens kreeg ik een excellente score. Tot ik plots de deur werd gewezen voor vermeende pesterijen. Ik heb me zelfs niet eens kunnen verdedigen! Gelukkig heb ik een hard karakter en ben ik altijd blijven geloven in de goede afloop. Na zeven maanden moet ik in de pers lezen dat ik gelijk had.’

‘Men wilde Didier Bellens raken en daarvoor heeft men mij aangevallen. Ik ben ‘collateral damage’. Ik wil mijn naam zuiveren. Mensen die onterecht naar de gevangenis verwezen werden, worden ook in hun eer hersteld.’

‘Ik ben dat proces van eerherstel verplicht aan mijn kinderen. Ik wil ook vermijden dat dergelijke saga’s nog eens herhaald worden bij Belgacom.’

Neemt u juridische stappen om uw ontslag aan te vechten?

Fagard: ‘Na het artikel van vorig weekend wil ik mijn verhaal vertellen. In tweede instantie wil ik mijn reputatie herstellen. Ik hoop op een akkoord. Ik werk het liefst mét, en niet tegen Belgacom.’

U kreeg circa 200.000 euro bij uw vertrek. Aast u op een grotere ontslagvergoeding?

Fagard: ‘Ik werk om te leren, niet voor het geld. Ik neem aan dat mijn advocaat zal uitzoeken hoe we dat het best doen.’

Wilt u terug aan de slag bij Belgacom?

Fagard: ‘Daar denk ik niet aan. Dat is ook niet de bedoeling van mijn pleidooi. Niet dat ik weg ben, doet pijn. Wel de manier waarop het gegaan is.’

Mist u het bedrijf?

Fagard: ‘Mis ik het bedrijf of mist het bedrijf mij? Ik kan alleen maar zeggen dat Belgacom continu op zoek is naar competente mensen. Als ze die dan hebben gevonden, worden ze op vreselijke wijze aan de deur gezet.’

Kunt u eindelijk eens klaarheid scheppen over uw relatie met Didier Bellens?

Fagard: ‘We vormden een uitzonderlijke tandem. Zoals iedereen heeft meneer Bellens goede en mindere kwaliteiten. Ik probeerde hem als executive assistant aan te vullen. Ik was loyaal, al van toen we bij RTL samenwerkten. Toen we een week hadden samengewerkt zei hij: ‘Mijn leven is veranderd.’ Ik ben er 100 procent zeker van dat die band tussen ons jaloezie heeft opgewekt, vooral bij mijn vrouwelijke collega’s. Zij reageerden emotioneel. Over mijn kleding, mijn krullend haar, ik was zogezegd het vriendinnetje van de baas. Mijn geheime wapen waren mijn competenties.’

Is er sprake van een amoureuze relatie?

Fagard: ‘Voor mijn criticasters is dat natuurlijk het makkelijkste om te beweren. Er is geen sprake van een privérelatie. Ik ken zijn kinderen, ja. Ik stond dan ook erg dicht bij hem. Was ik een man geweest, men had nooit geroddeld.’

Veel Belgacom-werknemers hadden er moeite mee dat u zo snel opklom van secretaresse naar vice-president.

Fagard: ‘Fout. Al van bij RTL was ik executive assistant van CEO Didier Bellens. Dat is toch iets anders. Ik nam deel aan het directiecomité, beheerde zijn agenda. Ik was een poortwachter. Al van voor mijn komst naar Belgacom was ik betrokken bij sponsoringactiviteiten. Dat ik vice-president Sponsoring werd bij Belgacom is dan niet zo vreemd. Ik was slechts een van de 40 vice-presidents. Men spreekt nooit over mijn competenties. Ik ben organisatorisch sterk. Ik heb de sponsoring georganiseerd en heb de reputatie van Belgacom op een hoog niveau gebracht. Ik ging snel, heel snel, misschien tot frustratie van bepaalde personen. Maar mijn competenties werden niet ter discussie gesteld. Men is pas beginnen roddelen toen ik het bedrijf had verlaten. Plots was ik een monster.’

De ex-communicatiedirecteur (Florence Coppenolle) heeft de klacht wegens pestgedrag toch niet verzonnen?

Fagard: ‘De communicatiedirecteur heeft volgens het onderzoek enkele beslissingen van de CEO slecht verteerd. Ik heb de beslissingen van de baas uitgevoerd, dat is alles. Er is geen sprake van pesterijen.’

Wat met de fouten die u liet sluipen in haar werk, onder meer voor het jaarverslag?

Fagard: ‘Bellens heeft na verschillende waarschuwingen en op eigen initiatief het verslag weggenomen bij de communicatiedirecteur. Ik moest het overnemen, zo werd me gevraagd. Dat was wel vaker zo bij belangrijke zaken. Als prins Filip het bedrijf bezocht, moest ik dat begeleiden. Men wist: als Concetta het doet, zal het in orde zijn. Waarom zou ik in die situatie de boel vertragen door opzettelijk spelfouten te creëren?’

Didier Bellens probeerde u vorige zomer opnieuw in dienst te nemen. Waarom? Hij wist dat het controverse zou veroorzaken.

Fagard: ‘De CEO heeft die macht. U spreekt van controverse. Die staking? Een paar minuten het werk neerleggen, noem ik een pauze, geen staking. Of bedoelt u de petitie? Als je met gelijk welke boodschap even naar buiten gaat, heb je meteen 500 handtekeningen. Bellens heeft nadien mijn aanwerving ingetrokken omdat de klacht nog liep. Hij heeft wel de deur opengehouden wegens mijn competenties. Maar ik was verbaasd in de pers te lezen dat ik naar Scarlet zou gaan (de Belgacom- lagekostendochter, red). Daar is niet over gepraat.’

Wat doet u nu?

Fagard: ‘Ik volg hier in dit kantoor outplacement. Iets waar alle ontslagen managers van Belgacom recht op hebben. Ik ben zeer ver in de gesprekken met bepaalde bedrijven over een nieuwe baan. Maar ze hebben nog schrik om ‘de heks van Belgacom’ aan te nemen. Nu zijn alle vraagtekens weg. De opluchting is groot.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud