interview

'Personeel moet goesting hebben zich bij te scholen'

Dominique Leroy sluit nakende ontslagen, noch brugpensioen uit. ©BELGA

Proximus moet zich aanpassen aan de digitale realiteit, oordeelt CEO Dominique Leroy na een woelige week. 'Als het personeel zich wil omscholen, hoeven 1.900 ontslagen niet.' Toch sluit ze naakte ontslagen, noch brugpensioen uit.

Het was een marathonweek, waarschuwt een woordvoerder van Proximus op weg naar het interview. De raad van bestuur, die dinsdag bijeenzat over een drastisch driejarenplan met banenverlies, werd door een lek in snelheid gepakt. Twee dagen, en een onderhoud met premier Charles Michel (MR) en de vakbonden later, kan CEO Dominique Leroy eindelijk tekst en uitleg geven over waarom ze 1.900 mensen laat afvloeien, en tegelijk 1.250 IT-profielen aanwerft.

Bij Proximus vertrokken de afgelopen jaren al gestaag 58- en 60-plussers. Tegelijk nam u IT-bedrijven over. Is dit een versnelling van het huidige plan? 

Dominique Leroy: ‘We versnellen door wat we zien op de markt. Bedrijven voelen dat ze moeten digitaliseren en vragen ons ze te helpen met de toegang tot allerlei diensten. Daarom moeten we zelf sneller transformeren. Daar heb je digitale profielen voor nodig, mensen die overweg kunnen met software en apps. Dat betekent ook dat we bepaalde taken moeten automatiseren. We transformeren van een bedrijf gericht op connectiviteit naar een digitaal bedrijf.’

Kunt u die digitale profielen niet halen uit de groep van 1.900 jobs die sneuvelt? 

©Mediafin

 Leroy: ‘We gaan dat zeker proberen. We verdubbelen ons budget voor bijscholingen. We boden al 200.000 uur bijscholing aan, dat gaat naar 400.000. Maar mensen moeten ook goesting hebben, ze moeten zich willen bijscholen. Deze aankondiging gaat gepaard met de nodige emoties. Ik hoop dat mensen nu denken: ik heb me nog niet omgeschoold, ik ga die kans nu grijpen. En dan zijn minder afvloeiingen nodig.’

Bent u daar tot nu te laks in geweest? Had Proximus daar niet vroeger op moeten inzetten? 

 Leroy: ‘We hebben het zeker aangeboden. Maar je moet in zoiets met twee zijn. Ik herhaal: met zo’n aankondiging zijn mensen hopelijk geneigd om iets nieuws te leren.’

De vakbonden wijten het banenverlies aan de mogelijke intrede van een vierde mobiele operator. Is dat correct? 

 Leroy: ‘Nee, dat klopt niet. De intrede van een vierde mobiele operator is een risico. Maar het fundament van deze transformatie ligt in de digitalisering en de toegenomen concurrentie. Mensen nemen meer diensten af en verbruiken meer mobiele data. Maar de telecommarkt stagneert of daalt zelfs. We moeten dus meer investeren boven op onze hoge kostenstructuur, terwijl we alle vragen van consumenten niet kunnen omzetten in meerwaarde. Dat komt omdat we in een sterk concurrentiële en zwaar gereguleerde markt zitten.’

‘Het dossier van de vierde operator had wel een impact op de timing van de aankondiging. Als er zo’n vierde mobiele speler komt, betreedt die waarschijnlijk eind 2020 of begin 2021 op de markt. Als je tegen dan nog een transformatie wil doorvoeren, moet je daar nu mee beginnen. Je wilt niet transformeren op het moment dat de concurrentie op de markt komt.’

De premier was kwaad, ik begrijp dat.
Dominique Leroy
CEO Proximus

De financiële markten hadden op een nog steviger ingreep gerekend. Ze vergelijken met KPN, waar de winst per werknemer veel hoger ligt. 

 Leroy: ‘Je moet redelijk zijn. Je kan niet mensen laten gaan en tegelijk de werklast behouden. We vereenvoudigen en automatiseren het bedrijf ook, zodat de werklast afneemt. Daarna kunnen we ook het aantal mensen verminderen.’

Maar volstaat het schrappen van netto 650 banen over drie jaar om het overtal weg te werken? 
Leroy: ‘Dit transformatieplan is natuurlijk ook opgesteld om nieuwe activiteiten mogelijk te maken. We werven 750 specifieke IT-profielen aan. We willen meer doen rond bijvoorbeeld cybersecurity of het internet der dingen, waarbij huidhoudelijke toestellen verbinden met het web.’

De digitalisering is niet nieuw. Had u een jaar geleden niet dezelfde analyse kunnen maken? 

 Leroy: ‘We hadden het niet zo snel verwacht. De digitalisering is pas vorig jaar echt versneld.’

Is uw plan onder druk van de politiek afgezwakt?  

 Leroy:‘Het plan is niet veranderd na mijn onderhoud met de premier. Hij was kwaad, ik begrijp dat. Hij moest kennisnemen van het plan via een lek op dezelfde dag als onze raad van bestuur. Op die raad van bestuur beslisten we over het driejarenplan en kregen we een mandaat om de onderhandelingen te beginnen. Onze raad van bestuur was nog aan de gang op het moment van het lek. We wilden volgende week dinsdag communiceren. En dan hadden we de politiek wel op de hoogte gebracht.’

De leeftijdscurve van Proximus vertoont een piek tussen 55 en 60 jaar. Is brugpensioen een mogelijke maatregel? 

©Mediafin

Leroy: ‘Het dossier is opgebouwd zonder rekening te houden met brugpensioen. Maar de mogelijkheid bestaat. Meer kan ik daar nu niet over zeggen. Gaan de vakbonden dat vragen? Zal de politiek dat willen? Ik hoop alleszins dat we mensen op vrijwillige basis kunnen laten vertrekken. Maar ik mag niet uitsluiten dat er gedwongen ontslagen vallen. Die zekerheid kan ik nu niet geven.’

Proximus heeft nog een grote groep statutairen. Hoe gaat het plan daarmee om? 

Leroy: ‘Dit is geen zaak van statutairen of contractuelen. We kijken naar activiteiten. Sommige willen we afbouwen, andere net opbouwen. Iedereen zal erbij betrokken zijn. Digitalisering en automatisering vind je zowel bij netwerkbeheer als bij support. We gaan samen met de vakbonden de oefening maken. Tegelijk kijken we naar de regels bij Proximus. Veel huisregels gelden niet meer. We zijn bijvoorbeeld erg beperkt als het om flexibiliteit of mobiliteit gaat. We moeten samen met de sociale partners kijken wat daar mogelijk is.’

Het plan voorziet ook in de aanwerving van 750 IT-profielen. Op de algemene vergadering vorig jaar zei u dat die schaars zijn. 

 Leroy: ‘Tot nu zijn we erin geslaagd die te vinden, onder meer dankzij overnames. We laten die overgenomen bedrijven in hun eigenheid, maar ze kunnen wel profiteren van onze omvang.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud