column

Een cursus die je gelukkig maakt

Digitaal nieuwsmanager

Het internet lijkt de laatste tijd vooral negatief in het nieuws te komen met berichten over privacyschendingen, nepnieuws, verslaving, depressie en cyberpesten. Maar er is ook veel om dankbaar voor te zijn.

 Ik ontdekte een heel degelijke cursus, met de heel academische titel ‘GG101x: The Science of Happiness’, die je leert gelukkig te zijn. 

De cursus staat op het online leerplatform edX en wordt gedoceerd door Dacher Keltner en Emiliana Simon-Thomas van de universiteit van Californië in Berkeley.

Het is geen oppervlakkige Amerikaanse benadering die pretendeert dat iedereen de hele tijd happy happy joy joy kan zijn. Er wordt ingegaan op tradities, gaande van de oude Grieken over het joods-christelijke denken tot het hindoeïsme en het boeddhisme. Met veel zin voor nuance wordt besproken hoe wetenschappers - psychologen, sociologen, neurowetenschappers - ‘geluk’ definiëren.

Gelukkig zijn verruimt onze blik en maakt ons creatiever.

Zoals meestal zijn wetenschappers het oneens over bepaalde zaken, bijvoorbeeld over hoe een ‘gelukkig’ leven zich verhoudt tot een ‘zinvol’ leven of tot een ‘plezierig’ leven. Minder onenigheid lijkt er te zijn over het paradoxale gegeven dat hoe meer je nastreeft op elk moment een geluksgevoel te hebben, hoe ongelukkiger je wordt. Heeft het dan zin een cursus te lanceren die mensen leert hoe ze een gelukkig leven kunnen leiden?

Toch wel. Voor een deel bepalen we ons geluk zelf. Professor psychologie Sonja Lyubomirsky leerde ons dat om en bij 50 procent van iemands ‘gelukkig zijn’ te maken heeft met de genen, heel ruwweg 10 procent met onze levensomstandigheden (rijkdom, schoonheid, gezondheid...). Dat betekent dat er nog zo’n 40 procent rest waar we zelf controle over hebben.

The Greater Good

Wetenschappers namen het gedrag onder de loep van mensen die zich als gelukkig manifesteerden. Wat bleek? Gelukkige mensen zijn erg sterk in relaties, of dat nu met hun levenspartner, vrienden of huisdieren is. Ze hebben er geen moeite mee hun dankbaarheid uit te spreken. Ze zijn vaak de eersten om anderen te helpen. Ze zijn optimistischer. Ze weten ook hoe te genieten en in het nu te leven.

Gelukkige mensen maken van fysieke activiteit een vast onderdeel van hun leven en zijn vaker bezig met spiritualiteit of religie. Ook belangrijk: ze streven doelen na op langere termijn, of het nu gaat over het goed opvoeden van hun kinderen of het uitbouwen van een carrière. Echt geluk is in sterke mate verbonden met het gevoel bij te dragen tot iets dan groter is dan jezelf, ‘the greater good’.

Waarom gelukkig zijn? 

Aanvankelijk hoedden wetenschappers zich ervoor daar oorzakelijke verbanden in te zien. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat mensen zich wel degelijk beter voelen als ze geregeld aan sport doen of zich dankbaar tonen. Dat laatste zullen we zelf ondervinden, want deze cursus laat je heuse levensoefeningen doen.

Tijdens de eerste week werd me gevraagd drie positieve dingen op te schrijven die me onlangs waren overkomen. Je moet dan noteren wat er precies gebeurde, wat de betrokkenen deden of zeiden, hoe je je daarbij voelde op het moment zelf en later. We hebben allemaal de neiging - waarschijnlijk evolutionair bepaald - om negatieve dingen uit te vergroten en positieve als vanzelfsprekend te zien. Die oefening probeert die neiging te compenseren.

Maar waarom willen we überhaupt gelukkig zijn? Volgens wetenschappers verruimen positieve emoties onze blik (letterlijk en figuurlijk) en maken ze ons creatiever. Ook zou er een invloed zijn op de gezondheid en de levensverwachting. Dat is dan alleen nog maar op individueel vlak. Stel dat je met dit soort cursussen en praktijken hele groepen gelukkiger kunt maken, dan zou dat een groot macro-effect kunnen hebben.

Kortom, dit is een boeiende cursus van existentieel belang. Je kan hem gratis volgen, hij staat gewoon op het web. Meer dan genoeg om dankbaar voor te zijn.

Wil je ook een podcast volgen over The Science of Happiness? Die kan je vinden bij het Greater Good Science Center van de UC Berkeley

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud