Kwart van Europese hommels in gevaar

Bijna een kwart van de hommels in Europa is met uitsterven bedreigd door verlies van habitat en klimaatverandering. Dat is een ramp voor de landbouw, omdat hommels net als bijen van wezenlijk belang zijn voor de bestuiving.

Van de 68 hommelsoorten die in Europa voorkomen, staan er 16 op de ‘Rode Lijst’ - de lijst met bedreigde speciën - van de ‘International Union for Conservation of Nature’ (IUCN). Die vereniging is ‘s werelds voornaamste autoriteit inzake de toestand van planten- en dierensoorten. De IUCN werkt trouwens aan een wereldomvattende studie over de bijen. De honingbijen hebben het momenteel bijzonder moeilijk door ziekte.

Volgens de IUCN zijn drie van de vijf belangrijkste bestuivers in Europa hommelsoorten. Samen met andere bestuivers dragen de hommels jaarlijks meer dan 22 miljard euro bij aan de Europese landbouw.

De populaties van bijna de helft van de Europese hommelsoorten zijn echter aan het dalen, stelt de IUCN; slechts voor 13 procent van de soorten is er een toename. Dat er steeds minder hommels zijn, wordt toegeschreven aan het veranderend klimaat, intensieve landbouw en wijzigingen van de landbouwgrond. Over een mogelijke verspreiding van bijenziekten onder de hommels, rept de studie met geen woord.

Volgens eurocommissaris voor Leefmilieu Janez Potonik neemt de Europese Unie maatregelen om de toestand van de bestuivers te verbeteren. Zo is onlangs het gebruik van bepaalde pesticiden die gevaarlijk zijn voor bijen, verboden of ingeperkt. De EU investeert ook in onderzoek naar bestuivers, maar die inspanningen moeten worden opgedreven, geeft Potonik toe.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud