11 juli: "doe een brede volksconsultatie voor het opstellen van Vlaams Handvest"

Naar aanleiding van het feest van de Vlaamse Gemeenschap roept de partij Groen de Vlaamse regering op om de bevolking te betrekken bij het opstellen van een Vlaams Handvest. "Het is belangrijk dat iedere Vlaming zich aangesproken voelt door de uiteindelijke tekst. Al deze inwoners moeten dan ook betrokken worden in het tot stand komen van een nieuwe principeverklaring", zegt fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw.

Onlangs stelden de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a hun Handvest voor Vlaanderen voor. Het gaat om een basistekst met grondrechten die de Vlaamse samenleving kenmerken. De tekst is gebaseerd op de Belgische grondwet en het Europees handvest van grondrechten.

Groen staat achter het initiatief van een Vlaams Handvest, maar niet achter de meerderheidstekst. ""Het herkauwen van bestaande en soms gedateerde teksten heeft geen enkele zin. Het voorstel is kleurloos en onbezield, zoals Vlaanderen niet wil zijn", meent Watteeuw.

De groenen willen dat er een volksbevraging komt bij de opmaak van het handvest. "Op de Vlaamse feestdag worden alle Vlamingen in de kijker gezet, en dat is mooi. Daarom is het zogenaamde Handvest voor Vlaanderen zo zinvol. Een handvest omschrijft de waarden die wij als Vlamingen aanhangen, en zet de lijnen uit voor de toekomst die we samen tegemoet gaan. Maar omdat het een handvest is voor alle Vlamingen, willen wij ook dat het één is van alle Vlamingen", zegt Watteeuw. (KVH)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud