11 juli: Peeters eist grotere rol op Europese toneel

Vlaams minister-president Kris Peeters eist een grotere rol op het Europese toneel."In te veel Europese vergaderingen zitten vandaag onterecht federale ministers en diplomaten aan tafel", hekelt Peeters in zijn 11 juli-toespraak. Maar ook intern moet de federale overheid zich volgens de Vlaamse regeringsleider dienstbaarder opstellen.

De Belgische vertegenwoordiging in Europa is niet altijd eenvoudig. Soms is de federale regering bevoegd, andere keren de deelstaten en nog andere keren gaat het om een gedeelde bevoegdheid. Duidelijke afspraken bepalen wie ons land wanneer vertegenwoordigd, federale dan wel regionale ministers.

Maar intussen is Vlaanderen een volwassen deelstaat, onderstreept Peeters. "Vlaanderen moet dus vaker rechtstreeks aan de Europese onderhandelingstafel zitten. Wij moeten ook op Europees niveau onze bevoegdheden volledig kunnen uitoefenen."

De CD&V'er erkent dat Vlaanderen nu al geregeld het woord voert wanneer het gaat over milieu, onderwijs of visserij. "Maar dit is onvoldoende", vindt hij. "We moeten af van die fantoombevoegdheden op Europees niveau. Minister (van Buitenlandse Zaken, nvdr) Reynders mag dat niet langer in de weg staan."

Want Peeters wil ook een vinger in de pap wanneer het er echt toe doet. "We willen ook aan tafel zitten wanneer de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiƫn bijeenkomen", hekelt hij. Die bereiden immers de Europese toppen voor en praten over economische groei, jobs en begrotingsdiscipline. "Over zaken, kortom, waar Vlaanderen zijn zeg in heeft."

Tot slot onderstreept de Vlaamse regeringsleider dat de staatshervorming snel moet worden uitgevoerd. "Want die biedt kansen die we niet mogen laten liggen", aldus nog Peeters, die niettemin erkent dat Vlaanderen na deze zesde institutionele hertekening "niet af" is. (KNS)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud