2009 in teken van aanpak crisis (koning Albert)

Ook de toespraak van koning Albert tot de overheden van het land stond in het teken van de economische en financiële crisis. "We moeten ze samen aanpakken, op creatieve, slagvaardige wijze, en nieuwe banen scheppen." De eerste gedachten van de vorst gingen evenwel naar de zwaar getroffen families van de tragedie in Dendermonde.

Om de crisis te boven te komen, moeten volgens koning Albert op wereldschaal controlemechanismen voor financiële producten en de voornaamste financiële instellingen ontwikkeld worden. Het Internationaal Muntfonds moet zijn toezicht opvoeren, de Wereldbank moet de financiering van infrastructuurwerken opvoeren, terwijl het internationaal financieel stelsel dient vernieuwd te worden en protectionistische maatregelen vermeden worden. Op Europees vlak pleit koning Albert voor een goede coördinatie van de verschillende herstelplannen en voor het opvoeren van de inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling, energiebesparing en infrastructuur. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud