400 agenten extra dankzij administratieve vereenvoudiging

Binnenkort moet de politie niet meer helpen bij de betekening van dagvaardingen en vonnissen. Daardoor kunnen 200 tot 400 politieagenten vrijgemaakt worden voor andere, dringender taken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

Woensdag keurt de commissie Justitie in de Kamer nieuwe regels goed over de officiële betekening van dagvaardingen en vonnissen van mensen die voor de strafrechter moeten verschijnen. "Nu slorpt de beteking veel tijd en mankracht op bij de politie", zegt Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) die het wetsvoorstel van Guido De Padt (Open Vld) deze legislatuur verder heeft verdedigd.

"Als een deurwaarder de dagvaarding of het vonnis niet rechtstreeks aan de betrokkene kan bezorgen, moet hij nu een briefje in de bus steken en een afschrift afgeven op het commissariaat. Daar moeten ze dat inschrijven in een register in afwachting dat de gedagvaarde zijn document komt afhalen. Als hij na een week niet komt opdagen, moet de wijkagent het proberen af te leveren. Dat zorgt voor erg veel onnodig werk voor de politie."

Het wetsvoorstel van Open Vld voorziet dat de deurwaarder de betekening nu helemaal zelf afhandelt, zoals dat al het geval is in burgerlijke zaken. "Als de gedagvaarde niet thuis is, moet de deurwaarder het document in de bus steken en 's anderendaags een aangetekende brief sturen met de boodschap dat de betrokkene zijn dagvaarding of vonnis heeft gekregen en het kan komen inkijken bij de deurwaarder als hij het niet heeft gevonden", zegt Sabien Lahaye. (DRM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud