Vrijzinnigen roepen op om te waken over het sociaal model

De vrijzinnige organisaties van ons land hebben een manifest uitgewerkt waarin ze pleiten voor het behoud van ons sociaal model. Solidariteit "wordt in onze huidige samenleving steeds meer ter discussie gesteld. Vergrijzing, verrechtsing of een terugplooien op de eigen kleine gemeenschap bedreigen dit funderend beginsel van de democratie", zegt Sonja Eggerickx, voorzitter van de vrijzinnige koepelvereniging deMens.nu.

Een aantal organisaties uit het vrijzinnige middenveld en de socialistische en liberale vakbonden heeft het manifest van het "waakzaamheidscomité voor de democratie" ondertekend. Zij vrezen dat een aantal sociale verworvenheden in het huidige politieke en socio-economische klimaat op de helling staan. "Een aantal mensen wil dat blijkbaar vergeten, mensen die vandaag op deze rechten zouden willen 'terugkomen'. Hun redenering: kost de sociale zekerheid teveel? Laat ons dan minder terugbetalen, laat ons de pensioenen verlagen, laat ons de werkloosheidsvergoedingen afschaffen. Zijn er niet genoeg jobs? Laat ons de vreemdelingen dan naar huis sturen". Tegen die denkpatronen zeggen de manifestondertekenaars "neen". "Vaak wordt vergeten dat solidariteit niet te verwarren is met liefdadigheid. Liefdadigheidsinstellingen binden mensen aan een organisatie. Ze verknechten hen. Solidariteit is emancipatorisch van aard. Het doel is om mensen te 'empoweren', opdat zij op hun beurt hun steentje bijdragen", zegt Eggerickx. (KAV)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud