Advertentie

Aanhoudende winter brengt ook dierenleven in moeilijkheden

Door de aanhoudende koude gebruiken dieren veel energie die ze normaal aan de voorbereidingen voor het nageslacht besteden. Natuurvorsers weten nog niet wat de gevolgen zijn, want de temperaturen liggen sinds januari onder de gemiddelde waarden en dat is nog niet eerder gedocumenteerd.

"Het is volop winter, terwijl we volop lente verwachten", zegt Marc Herremans, hoofd van de studiedienst van Natuurpunt. "De afgelopen jaren namen zowel de onvoorspelbaarheid als de extremen toe, waardoor we niet weten wat de gevolgen zullen zijn."

In elk geval is het planten- en dierenleven ontregeld. Zo stevent het groeiseizoen af op een maand vertraging en trekken sommige teruggekeerde trekvogels alweer zuidwestwaarts. "Ondanks de strakke noordoostenwind proberen zomervogels wel nog aan te komen, zoals tjiftjaffen, zwartkoppen of zwaluwen. Maar ze claimen geen territorium of zingen, maar wachten in wilgenstruiken in de hoop een insect te vangen." Vogels zullen in mindere conditie aan hun broedseizoen beginnen. "Die verloren tijd is weg en de conditie die ze kwijt zijn, kost eieren of energie om jongen te voederen."

Een aantal soorten neemt ook risico's, zoals uilen die jagen in ontdooide bermen. En tuinen worden overspoeld door onder meer vinken, sijzen, rietgorzen of kepen. Zowel Natuurpunt als Vogelbescherming Vlaanderen vragen om het bijvoederen geenszins te stoppen.

Onder meer ook voor amfibieën zijn de gevolgen onduidelijk. "Zullen ontwaakte amfibieën nog eieren leggen? De energie die nodig is voor hun eieren, kan ook gebruikt worden om te overleven." (COR 207)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud