Aantal federale ambtenaren op half jaar met 1.463 gedaald

Het aantal federale ambtenaren is tijdens de eerste helft van dit jaar met 1.463 voltijdse equivalenten gedaald. Dat meldt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V). De daling is opmerkelijk. De voorbije vijf jaar nam het aantal voltijds equivalenten immers slechts met gemiddeld 800 per jaar af. De sterkste daling viel te noteren bij de FOD Financiën.

Op 30 juni werken er 70.492 voltijds equivalenten bij de federale overheid. Dat zijn er 2,03 procent minder dan begin dit jaar. Het gaat bijna uitsluitend om natuurlijke afvloeiingen. Zo was sprake van de pensionering van 1.294 voltijds equivalenten, in 111 gevallen ging het om mobiliteit binnen de federale overheid en voor 898 personen lag een andere reden aan de basis, zoals vrijwillig vertrek of het niet verlengen van hun tijdelijk contract. De sterkste dalingen vonden plaats bij de FOD Financiën (770), de RVA (84) en het ministerie van Defensie (83). Als de daling aan dit tempo wordt aangehouden, dan zullen er op jaarbasis 3.000 voltijds equivalenten minder zijn. Aan een gemiddelde kostprijs van 40.000 euro per werknemer, komt dat neer op een besparing van 120 miljoen euro. Dat is het bedrag dat de regering had vooropgesteld voor 2012. Volgend jaar wil ze daarbovenop nog eens 90 miljoen euro besparen, legt de staatssecretaris uit. Bogaert aan een reeks maatregelen die de regering sinds het begin van de legislatuur nam om het personeelsbeleid te rationaliseren. Diensten mogen geen nieuwe medewerkers meer aanwerven zolang ze hun jaarlijks personeelsplan niet hebben voorgelegd. Sinds juli moeten alle diensten maandelijks een rapport opstellen over het aantal ambtenaren dat ze tewerkstellen. Bovendien wordt meer ingezet op interne mobiliteit. Dat moet onnodige aanwervingen voorkomen. (VIRGINIE LEFOUR)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud