Aantal hangende zaken bij correctionele parketten gedaald met 5 pct

Het aantal binnengekomen strafzaken bij de correctionele parketten is de voorbije twee jaar telkens toegenomen. In 2009 werden 724.612 dossiers geregistreerd tegenover 703.344 in 2007 (+3 pct). Vooral de informaticafraude en de geweldsdelicten stegen. Het aantal hangende zaken lag op 31 december 2009 ruim 5 pct lager dan eind 2007, blijkt uit de Jaarstatistiek 2009 van het Openbaar Ministerie.

Ten opzichte van 2007 nam in 2009 het aantal zaken met betrekking tot diefstal, waarbij geweld of wapens werden gebruikt, met 17 pct toe. Ook het aantal dossiers inzake slagen en verwondingen (+7 pct), en moord en doodslag (+6 pct) is op twee jaar tijd gestegen.

Verder werd een stijging met 61 pct vastgesteld van zaken met betrekking tot informaticabedrog. Andere misdrijven die een opmerkelijke toename van het aantal zaken kenden tussen 2007 en 2009, zijn financiële dossiers (+12 pct) en zaken met betrekking tot openbare veiligheid en openbare orde (+10 pct, o.m. schijnhuwelijken en illegale wapens).

Ook het aantal afgesloten zaken door de correctionele parketten steeg: van 710.388 in 2007 naar 719.695 in 2009.

Het aantal rechtstreekse dagvaardingen voor de correctionele rechtbank lag in 2009 3 pct hoger dan in 2007. Daarnaast valt de toename op van het aantal zaken dat wordt afgesloten via een alternatieve afhandelingswijze. Na een afname in 2008 is het aantal betaalde minnelijke schikkingen in 2009 weer gestegen (+18 pct tegenover 2007). Het aantal voltooide bemiddelingen in strafzaken steeg in die periode met 4 pct.

(VIM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud