Akkoord over sluitstuk justitiehervorming

De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor de hervorming van het beheer van de rechterlijke orde. Bedoeling is dat de rechterlijke macht op basis van een resultaatsverbintenis zelf verantwoordelijk wordt voor het beheer van budget en personeel. Volgens minister van Justitie Annemie Turtelboom gaat het om het sluitstuk van de grote hervorming van justitie, die eerder werd ingezet met de vermindering van het aantal arrondissementen en de vergroting van de mobiliteit van het personeel.

Voortaan zal de minister van Justitie een beheersovereenkomst afsluiten met het College van het Openbaar Ministerie, het nieuwe College van Hoven en Rechtbanken en met Cassatie. Aan die beheersovereenkomst wordt een resultaatsverbintenis verbonden. Op basis daarvan zullen personeel en middelen worden toegekend. Daardoor krijgt de rechterlijke orde meer autonomie, maar zal ze ook meer verantwoordelijkheid krijgen. "Ik ben misschien de minister van Justitie die door deze hervorming de meeste bevoegdheden afstaat", stelde Turtelboom.

De beide Colleges zullen de beschikbare middelen verdelen over respectievelijk de parketten en de hoven en rechtbanken, en dat op basis van de beheersplannen die de 77 directiecomités van de lokale entiteiten opstellen. De minister benadrukt dat moest worden gekozen voor een duaal model en niet voor één tussenschakel, uit grondwettelijke overwegingen. De zetel is immers onafhankelijk. Die onder rechtstreeks toezicht plaatsen van de minister van Justitie, zou ongrondwettelijk zijn, legde de Open Vld'ster uit.

Minister Turtelboom is ervan overtuigd dat de hervorming de onafhankelijkheid van Justitie nog meer zal betonneren, zelfs al zullen de middelen afhangen van de beheersplannen. De tekst verhuist nu voor advies naar de Raad van State. (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud