Akkoord over voordracht Jan Briers tot gouverneur Oost-Vlaanderen

Vlaams minister-president Kris Peeters, Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten en de voorzitters van de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a hebben een akkoord bereikt over de voordracht van Jan Briers tot gouverneur voor Oost-Vlaanderen. Dat meldt de Vlaamse regeringsleider. Bedoeling is dat de partijen in het Vlaams parlement een gezamenlijk voorstel uitwerken dat de aanstelling van een gouverneur transparanter maakt en dat ruimte laat voor inbreng van de parlementsleden.

Op 1 februari gaat huidig provinciegouverneur André Denys, die indertijd door Open Vld naar voren was geschoven, met pensioen. De

Vlaamse regering had, op voorzet van N-VA, Jan Briers voorgedragen om Denys op te volgen. De federale regering moest evenwel een eensluidend advies uitbrengen, maar dat werd tegengehouden door Open Vld. De Vlaamse liberalen weigerden zich neer te leggen bij het "dictaat" van N-VA en eisten overleg. N-VA argumenteerde dat het verzoek van de Vlaamse regering bij de aanstelling van gouverneurs in het verleden steeds probleemloos aanvaard werd en dat Briers net iemand is die "boven de partijpolitiek staat".

Vandaag is dan toch een akkoord bereikt tussen de betrokken partijen dat het mogelijk moet maken met het eensluidend advies van de federale regering tijdig over te gaan tot de benoeming van Briers. Daarnaast zullen de vier partijen deze legislatuur een voorstel uitwerken om de procedure rond de aanstelling van een gouverneur transparanter te maken en daarin meer ruimte te laten voor inbreng van parlementsleden, geïnspireerd naar het model van de aanstelling van Europese commissarissen. Die moeten een hoorzitting doorstaan in de bevoegde commissie van het Europees parlement. Voortaan zullen de gouverneurs hun jaarlijks verslag in de commissie in het Vlaams parlement toelichten. Dat zal een eerste keer gebeuren in januari-februari 2014, naar aanleiding van de jaarverslagen over 2013. "Deze zitting kan uiteraard aanleiding geven tot alle parlementaire initiatieven waarover de parlementsleden beschikken", luidt het. (DLA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud