Akkoord over wettelijke feestdag voor gemeenschappen

De oranje-blauwe onderhandelaars hebben zaterdag een akkoord bereikt over de toekenning van een wettelijke feestdag aan de gemeenschappen. Voor de Vlaamse Gemeenschap is dat 11 juli, voor de Franse Gemeenschap 27 september. Dat heeft N-VA-onderhandelaar Jan Jambon bevestigd. Het aantal wettelijke feestdagen blijft wel ongewijzigd op tien.

België telt tien wettelijke feestdagen (Nieuwjaarsdag op 1 januari, Paasmaandag, het Feest van de Arbeid op 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, de Nationale feestdag op 21 juli, OLV Tenhemelopneming op 15 augustus, Allerheiligen op 1 november, Wapenstilstand op 11 november en Kerstmis op 25 december).

Aan het aantal wettelijke feestdagen verandert er dus niets. Het blijven er tien. Maar soms valt een feestdag gelijk met een zondag of vallen feestdagen samen. Zo valt Wapenstilstand dit jaar op een zondag en vallen het Feest van de Arbeid en Hemelvaartsdag volgend jaar samen op 1 mei.

De oranje-blauwe onderhandelaars zijn het eens om voor de eerste feestdag van het jaar die op een zondag valt of samenvalt met een andere feestdag een feestdag toe te kennen aan de gemeenschappen. Voor de Vlaamse Gemeenschap is dat 11 juli (de herdenking van de Guldensporenslag in 1302) en voor de Franse Gemeenschap is dat 27 september (ter herdenking van de overwinning in 1830 van de Belgische patriotten op de Hollandse troepen in het Park van Brussel). Volgens Jambon wordt de kost voor de werkgevers door de regeling ook beperkt. (SER)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud