Advertentie
Advertentie

"Armoede is toegenomen onder paarse regering" (Groen! )

Onder de paarse regering is de armoede in België toegenomen. Zo kloppen meer mensen aan bij het OCMW, is de werkloosheid gestegen en is de kloof tussen arm en rijk vergroot. Dat stelt Groen! in haar armoederapport van paars. Groen! pleit voor een algemene armoede-aanpak en vraagt een verhoging van de laagste uitkeringen.