Armoedebestrijding topprioriteit van Vlaanderen in Actie

Tegen 2020 moet elk Vlaams gezin een inkomen hebben dat de Europese armoededrempel bereikt en moet het aantal kinderen dat geboren wordt in armoede met de helft teruggedrongen worden. Dat zijn twee doelstellingen rond armoedebestrijding uit Vlaanderen in Actie (ViA), het toekomstpact van de Vlaamse regering. Volgens minister-president Kris Peeters is de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting de topprioriteit.

In het kader van ViA, het project om van Vlaanderen een Europese topregio te maken tegen 2020, werd een atelier georganiseerd rond armoedebestrijding en sociale uitsluiting. In workshops rond "werk en activering", "wonen en energie", "gezin, onderwijs en vrije tijd" en "gezondheid en welzijn", werd gezocht naar doorbraken die moeten leiden tot een nieuw Vlaamse actieplan rond armoedebestrijding. Naast bovengenoemde zaken gaat het om het terugdringen van de laaggeletterdheid tot 3 procent en de halvering van het aantal woningen met structurele tekortkomingen. "Als we onze aandacht niet richten op en onze middelen niet gebruiken om armoede en sociale uitsluiting terug te dringen, dan kunnen we geen topsamenleving ambiëren in Europa", zei Peeters. (BEH)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud