Artsen herkennen vaak medische klachten niet die op mensenhandel kunnen wijzen

Twee op de drie artsen zijn niet op de hoogte van medische klachten die op mensenhandel kunnen wijzen. Dat blijkt uit een bevraging van de Antwerpse universiteit. Er werd een sensibiliseringsfilmpje gemaakt in samenwerking met slachtofferorganisatie Payoke, die pleit voor de opheffing van het beroepsgeheim in zware gevallen.

In een enquête van de Universiteit Antwerpen bij ruim 160 artsen antwoordt 82 procent van de respondenten dat ze nog niet werden geconfronteerd met slachtoffers van mensenhandel. Twee op de drie artsen kennen symptomen zoals meervoudige abortussen, onverklaarbare huiduitslag of blauwe plekken niet, en 88 procent weet niet naar waar ze potentiële slachtoffers kunnen doorverwijzen.

Nochtans kunnen artsen een cruciale rol spelen in het herkennen en doorverwijzen. Een sensibiliseringsfilmpje met negen (nagespeelde) getuigenissen wil hen over de problematiek en symptomen zoals meervoudige zwangerschapsonderbrekingen, onverklaarde huiduitslag of blauwe plekken informeren.

"Net zoals malaria stopt mensenhandel niet aan de grenzen", stelt Antwerps geneeskundedecaan en huisarts Paul Van Royen. "De medische wereld staat voorlopig te weinig stil bij deze problematiek en we moeten hieromtrent competenties zoals bijvoorbeeld cultuursensitiviteit ontwikkelen."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block steunt de actie. "Artsen kunnen elkaar versterken. Informatie over symptomen kan verspreid worden via accreditatieopleidingen voor artsen, in plaats van de zoveelste aanprijzing van een medisch product."

Een minderheid van de artsen verwijst door of schakelt de politie in, maar dat is niet altijd eenvoudig. "Er is het beroepsgeheim, maar ik zou willen dat dit voor zware gevallen kan opgeheven worden, zoals voor partnergeweld het geval is", aldus Patsy Sörensen van Payoke, dat vorig jaar 185 concrete dossiers begeleidde. (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud