Advertentie
Advertentie

Asielprocedure vier keer sneller

De asielprocedure is vier keer sneller geworden. Terwijl de behandeling van een aanvraag vroeger gemiddeld meer dan twee jaar duurde, is dat in 2008 gemiddeld nog zes à zeven maanden. Dat schrijven de Concentra-kranten Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Een en ander is het gevolg van de nieuwe asielwet die op 1 juli 2007 van kracht werd, zegt minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom (Open Vld). In 85 procent van de gevallen hadden de aanvragers binnen het jaar een definitief antwoord, in driekwart is de totale procedure afgerond binnen de 9 maanden. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken krijgt 70 procent een beslissing binnen de maand, voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen duurt het iets langer: 80 procent krijgt een antwoord binnen de 6 maanden. In 2008 werden 2.148 personen als vluchteling erkend. Daarenboven kregen nog eens 394 asielzoekers de zogeheten "subsidiaire bescherming", een statuut die de aanvrager een verblijfsvergunning verschaft omdat hij of zij in het land van herkomst "bedreigd" is. In totaal kreeg dus meer dan 25 procent een beschermend statuut. (BEH)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud