Automobilist legt belangrijkste oorzaak van ongeval bij zichzelf

Negen op tien automobilisten leggen de belangrijkste oorzaak van een ongeval niet bij de andere weggebruikers of externe factoren zoals de wegeninfrastructuur of het weer, maar bij hun eigen rijgedrag. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van mobiliteitsclub VAB, de Universiteit Gent en de Technische Universiteit Delft bij bijna 5.600 chauffeurs.

Opmerkelijk is ook dat volgens een op vijf jongeren te snel rijden geen risico inhoudt. Dit staat in schril contrast met de mening van de oudere automobilisten: van hen duidt slechts een op de vijfentwintig te snel rijden niet aan als risico op ongevallen.

Belgen blijken 10 km/u toleranter te zijn tegenover snelheidsovertredingen dan Nederlanders. Snelheden van meer dan 80 km/u in de dorpskern worden voor Belgen onaanvaardbaar, Nederlanders leggen de grens op 70 km/u. Enkel voor snelwegen blijken de Nederlanders toegeeflijker te zijn.

Acht op de tien automobilisten achten verkeerscontroles het meest doeltreffend, tegenover twee op de tien die geloven in het effect van campagnes. Vijf op de tien automobilisten geloven in het positieve effect van nieuwe technologieën die het onmogelijk maken om de wagen te starten wanneer de bestuurder te veel gedronken heeft of de gordel niet draagt.

VAB roept bijgevolg op tot het efficiënter maken van de verkeerscampagnes door ze te koppelen aan concrete acties op het terrein en door een vervolgtraject (evaluatie en bijsturing) te voorzien.

De mobiliteitsclub ijvert er ook voor dat snelheidsoverschrijdingen minder sociaal aanvaard zouden worden en dat jongeren een goede verkeersopleiding moeten krijgen met meer focus op het secundair onderwijs. (NAJ)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud