"Bedrijfsafval is grootste uitdaging voor het beleid"

Het bedrijfsafval, goed voor liefst 87 procent van ons afval, vormt de grootste uitdaging voor het afvalbeleid van de komende jaren. Dat zei Bram Claeys van de Bond Beter Leefmilieu donderdag op het Derde Vlaamse Afvalcongres in Antwerpen.

"In tegenstelling tot het huishoudelijk afval weten we van het bedrijfsafval niet om hoeveel het precies gaat of welke afvalstromen zich voordoen", zei Claeys. "Er wordt al een groot deel selectief ingezameld en verwerkt, maar een groot deel wordt nog gestort. Daar ligt voor Vlaanderen een opportuniteit om vooruitgang te boeken. De grondstoffeneconomie, waarbij kringlopen worden gesloten, is voor Vlaanderen een groeisector met potentieel." Claeys riep op enerzijds in te zetten op innovatie, zodat er bijvoorbeeld minder materiaal wordt verbruikt in productieprocessen. Dat beperkt de hoeveelheid afval. Anderzijds moeten vraag en aanbod van secundaire grondstoffen - afval dat weer als grondstof wordt gebruikt - beter op elkaar worden afgestemd. (BEH)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud