Advertentie
Advertentie

Begroting: geen akkoord over asiel en migratie

De federale regering is er niet in geslaagd een globaal akkoord te sluiten over asiel en migratie. De liberalen enerzijds en PS en cdH anderzijds bleven op hun standpunt staan, zodat een akkoord onmogelijk was. Dat is uit goede bron vernomen.