Begroting: geen akkoord over asiel en migratie

De federale regering is er niet in geslaagd een globaal akkoord te sluiten over asiel en migratie. De liberalen enerzijds en PS en cdH anderzijds bleven op hun standpunt staan, zodat een akkoord onmogelijk was. Dat is uit goede bron vernomen.

Er zou wel eensgezindheid bestaan over een paar deelaspecten, zoals gezinshereniging. Intussen is de vergadering in de Lambermont nog altijd aan de gang. (BVH)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud