Begrotingsakkoord - "Ernstige vragen bij de impact van een aantal maatregelen"

De werkgeversorganisaties hebben het begrotingsakkoord vandaag al als onvoldoende beoordeeld. In een gemeenschappelijke mededeling stellen de werkgevers zich "ernstige vragen bij de impact van een aantal maatregelen omdat ze de relance zouden kunnen afremmen".

De werkgevers vatten hun mededeling aan met de vaststelling dat de begroting voor 2013 binnen het traject blijft om het tekort volgend jaar terug te dringen tot 2,15 procent. "Het aanhouden van dit traject is belangrijk", klinkt het. Over de maatregelen om de concurrentiekracht te versterken, zijn de werkgevers minder te spreken. Bij een eerste lezing stellen ze vast dat er "ernstige vragen zijn bij de impact van een aantal maatregelen". Als voorbeeld verwijzen de werkgevers naar "de zoveelste aanpassing van het systeem van de notionele intrestaftrek", die volgens hen het vertrouwen van de investeerders "eens te meer" aantast. Een geleidelijke afbouw van de concurrentiehandicap tegen 2018 komt voor de werkgevers te laat. Met betrekking tot de loonkostenhandicap klinkt het dat "een aantal eerste stappen wordt gezet". Toch vrezen de werkgevers dat de maatregelen onvoldoende zullen zijn als de vooropgestelde economische groeiprognoses niet gehaald worden. Tot slot vragen de werkgevers snel duidelijke afspraken met de regering over hoe het dossier arbeiders/bedienden zal worden geregeld. "Zoniet riskeert dit zwaard van Damocles grote meerkosten aan de ondernemingen op te leggen, die de aangekondigde maatregelen inzake loonmatiging teniet kunnen doen", klinkt het. De mededeling is ondertekend door het VBO, Unizo, Voka, Boerenbond, Unisoc, Beci, Uwe en FWA. (DLA)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud