Begrotingstekort 2007 bedraagt 0,1 procent

De begroting 2007 sluit af met een tekort van 0,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is het resultaat van de begrotingscontrole die het kernkabinet en de ministerraad vrijdagmorgen hebben uitgevoerd. Zelfs een evenwicht is nog altijd niet uitgesloten, klonk het na afloop.

Het monitoringcomité, dat de uittredende regering enkele weken geleden in het leven riep om de begroting in het oog te houden, liet onlangs in een rapport weten dat de begroting zonder bijkomende maatregelen afstevent op een tekort van 0,5 procent van het bbp. Door het snoeien in een reeks uitgaven en de fiscale ontvangsten die beter dan verwacht zullen uitvallen, wordt dat tekort met 0,4 procent teruggedrongen tot een tekort van 0,1 procent. Dat komt ongeveer overeen met 300 miljoen euro. Gezien de kritiek op de geplande eenmalige maatregelen besliste paars om die niet uit te voeren. Volgens het kabinet van de premier vertegenwoordigen die initiatieven 0,4 procent van het bbp. Mochten ze toch zijn uitgevoerd, was er op de begroting een overschot van 0,3 procent geboekt, zoals de ploeg-Verhofstadt had vooropgesteld. (DWM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud