België kan beter op vlak van sociale en culturele rechten

Er is nog werk aan de winkel in België op het vlak van economische, sociale en culturele rechten, stelt de Franstalige tegenhanger van de Liga voor Mensenrechten vrijdag. Het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten van de Verenigde Naties haalt verschillende punten aan die nog steeds problematisch zijn.

Naast enkele positieve punten, zoals de nieuwe antidiscriminatiewetgeving en de uitgebreidheid van de sociale zekerheid, maakt het Comité zich zorgen over de beperkingen op het stakingsrecht. Het Comité beveelt de Belgische staat aan het volledige stakingsrecht te waarborgen.

Ook is het Comité bezorgd om het gebrek aan sociale woningen en de voortdurende stijging van de huurprijzen in de privésector. Bovendien betreurt de instantie dat op het vlak van onderwijs de niveauverschillen blijven bestaan en dat er geen mechanismen zijn om die kloof te verkleinen.

Wat gezondheid betreft, stelt het Comité vast dat benadeelde groepen geen toegang hebben tot dringende gezondheidszorgen. Het beveelt België aan de nodige maatregelen te treffen om ook mensen zonder papieren toegang te verlenen tot de gezondheidszorg.

Het Comité raadt België ten slotte aan het budget voor de financiering van de ontwikkelingssamenwerking te verhogen tot 0,7 procent van het BNP. (TIP)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud