België wil snel af van "grijze lijst" fiscale paradijzen

België is engagementen aangegaan om informatie uit te wisselen in het kader van internationale conventies over dubbele belastingen en zal die engagementen zo snel mogelijk uitvoeren. Zo zou ons land binnen enkele maanden geschrapt kunnen worden van de "grijze" lijst van de OESO, zo reageerde minister van Financiën Didier Reynders.

Op vraag van de leiders van de G20, die de strijd met de fiscale paradijzen willen aanbinden, publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) twee lijsten. Op de eerste lijst staan landen die beschouwd worden als fiscale paradijzen. Op de tweede, zogenaamde grijze lijst, staan landen die beloofd hebben de OESO-regels te respecteren, maar die inzake de uitvoering nog werk voor de boeg hebben. België staat op de die tweede lijst. "We hebben reeds een akkoord met de Verenigde Staten en ik heb 48 lidstaten van de Europese Unie en de OESO een brief gestuurd met de vraag om zo snel mogelijk protocollen af te sluiten om informatie te kunnen uitwisselen", zo reageerde Reynders. Hij maakt zich sterk dat België in de loop van de komende maanden van de lijst zal verdwijnen. (BEH)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud