Belgische staat heeft ruim 372 miljard euro aan schulden

Eind juni 2012 bedroeg de federale staatsschuld 372,34 miljard euro, 371,96 miljard aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale staat en 374,1 miljoen aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 353,7 miljard euro of 587,1 miljoen meer dan vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van een netto te financieren saldo voor de maand juni van 589,2 miljoen en van diverse technische factoren ten belope van -2,1 miljoen.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand juni 2012 betreft, werd voor 2,933 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven. Op 4 juni 2012 werd een nominaal bedrag van 46 miljoen euro aan Staatsbons uitgegeven en voor 211 miljoen terugbetaald voor staatsbons die op eindvervaldag kwamen. De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 2,029 miljard euro.

Eind juni 2012 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,9% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,3% op het einde van de maand juni 2011. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, zoals eind juni vorig jaar.

(DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud