Belgische transportprojecten krijgen uitzicht op Europees geld

De vervoerscommissie van het Europees Parlement heeft dinsdag de krijtlijnen vastgelegd voor de verdere uitbouw van de trans-Europese vervoersnetwerken. Als transitland krijgt België uitzicht op Europese financiering voor zijn zeehavens, binnenwateren en spoorwegen.

Met het zogenaamde TEN-T-programma wil Europa de komende jaren werk maken van een betere doorstroming van het grensoverschrijdend verkeer. Door de nationale oriëntatie van vele infrastructuurprojecten wordt het goederen- en personenverkeer aan de binnengrenzen immers nog al te vaak gestremd door botllenecks en missing links.

De vervoerscommissie stemde dinsdag nieuwe richtsnoeren die ervoor moeten zorgen dat meer geïnvesteerd wordt in infrastructuur met een echte Europese meerwaarde. "We hebben vermeden dat een waslijst aan voorstellen werd opgenomen die enkel gericht waren op de prioriteiten van de lidstaten", zo begroette Said El Khadraoui (sp.a) de stemming.

El Khadraoui en Philippe De Backer (Open Vld) denken dat België zijn voordeel zal doen met de nieuwe richtsnoeren. "Zo zullen onze vier zeehavens kans maken op Europese subsidies. Ook delen van ons binnenvaartnetwerk zijn opgenomen in de lijst van belangrijke projecten. De spoorlijn voor vrachtvervoer tussen Rotterdam en Antwerpen kan met Europees geld geüpgraded worden", stelt De Backer. Ook de IJzeren Rijn is toegevoegd aan het dossier.

Over de richtsnoeren moet nog plenair gestemd worden en moeten nog onderhandelingen met de lidstaten gevoerd worden. Het is ook nog onduidelijk hoeveel geld er precies ter beschikking zal zijn. In haar voorstel voor de meerjarenbegroting tot 2020 reserveerde de Europese Commissie 32 miljard euro, maar het heeft er alle schijn van dat de lidstaten het mes zullen zetten in dat budget.

(HANDOUT )

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud