Bemiddelaar: Franstalige partijen bereiden antwoord aan Vande Lanotte voor

PS, cdH en Ecolo zitten sinds 12.15 uur samen op de zetel van de PS voor een "eerste analyse" van de tekst van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte. Nadien trekken ze naar de Senaat, waar om 14.00 uur een ontmoeting met de bemiddelaar op de agenda staat.

Een van de punten uit de nota is het gesplitst tarief in het nieuwe financieringsmodel van de bemiddelaar. Dat principe werd niet weerhouden in het voorstel van PS en cdH aan Vande Lanotte. Sommige bronnen merken op dat er "andere manieren bestaan" om tot meer financiële autonomie te komen.

"Het is meer dan waarschijnlijk" dat de Franstaligen het eens raken over gemeenschappelijke amendementen op de nota. Dat betekent niet noodzakelijk dat elk amendement gemeenschappelijk zal worden ingediend. Ook zouden de Franstaligen meer duidelijkheid vragen over een aantal punten in het voorstel. "Er zijn nog preciseringen nodig, er zijn niet genoeg elementen om alle gevolgen van het voorgestelde model te berekenen", luidt het. (LEE)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud