Ben Weyts (N-VA) wil alle geregistreerde productnormen in het Nederlands

Slechts 8 procent van de geregistreerde normen voor producten en diensten zijn beschikbaar in het Nederlands. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne op een vraag van N-VA-Kamerlid Ben Weyts. De N-VA'er wil dat alle normen worden vertaald, "omwille van de veiligheid voor de consument en een eerlijke concurrentie". De minister gaat samen met de FOD Economie de zaak bekijken.

Normen zijn de technische regels die gelden voor een bepaald product, procedé of dienst. Ze worden opgesteld binnen een sector, onder voogdij van een erkende instelling. Op Europees niveau worden de normen vertaald in het Engels en meestal ook in het Frans en het Duits.

In ons land worden de Europese normen omgezet in nationale normen. Ze worden volgens Weyts echter enkel vertaald naar het Nederlands wanneer er in een wet of een kb naar wordt verwezen. Alleen dan zijn ze juridisch afdwingbaar.

Van de 22.146 geregistreerde normen geregistreerd zijn er echter maar 1.198 of 5 procent gepubliceerd via kb en dus beschikbaar in het Nederlands. "Daarnaast werden er nog 653 op eigen initiatief", stelt Weyts.

De N-VA'er wil dat alle normen worden vertaald. "Het gaat hier over technische regels die fabrikanten en dienstverleners moeten toepassen. Voor hun eigen veiligheid en vooral voor die van de consument is het dan toch essentieel dat men die goed begrijpt en dus over een versie in de eigen taal beschikt?", vindt hij. (FEM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud