Beneluxoverleg gepland over kilometerheffing

België, Nederland en Luxemburg zullen op 17 januari overleggen over de invoering van een kilometerheffing. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) dinsdag in de commissie Openbare Werken van het Vlaams parlement gezegd.

De Vlaamse regering koos aanvankelijk voor de invoering van een wegenvignet, maar voormalig minister-president Yves Leterme liet die piste varen na een werkbezoek in maart aan zijn Nederlandse ambtgenoot Jan Peter Balkenende. In oktober koos de Vlaamse regering voor de invoering van een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens. Over personenvervoer is nog niets beslist. Er zou overleg komen met de buurlanden en de andere gewesten, zodat het systeem in de hele Benelux zoveel mogelijk hetzelfde zou zijn.

Minister-president Kris Peeters heeft de Nederlandse minister van Verkeer Camiel Eurlings vorige maand gesproken en op 17 januari is er overleg op Beneluxniveau. Volgens de minister-president wordt er naar een "maximale afstemming" gestreefd, ook op het vlak van timing. De Nederlandse regering voert de kilometerheffing geleidelijk in vanaf 2011. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud