Betere woningisolatie en ander vervoer moeten Leuven klimaatneutraal maken

Om Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te maken moet er vooral werk worden gemaakt van woningisolatie en een performant openbaar vervoer en fietsnetwerk. Dat is vandaag gezegd tijdens de bijeenkomst van "het klimaatparlement", een initiatief van het stadsbestuur om de inwoners te betrekken bij de opmaak van de plannen om de stad tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Er daagden circa 60 personen op.

Het project "Leuven Klimaatneutraal 2030" startte dit voorjaar en wil op 20 februari 2013 een wetenschappelijk onderbouwd, haalbaar actieplan lanceren. Uit een nulmeting blijkt dat gebouwen en het verkeer in Leuven goed zijn voor respectievelijk 60 en 25 procent van de CO2-uitstoot. Experts en anderen zijn in themacellen betrokken bij de voorbereiding van het plan. Een G20 bestaande uit stadsbestuur, de KU Leuven, bedrijfswereld en middenveld zorgt voor de sturing. Tijdens het klimaatparlement, een van de initiatieven om het maatschappelijk draagvlak voor het plan te verhogen, werden vandaag een aantal denkpistes onthuld. Projectcoördinator Peter Tom Jones benadrukte dat het vooral structurele maatregelen zal bevatten en geen verplichtingen op individueel niveau. Uit een bevraging blijkt dat de Leuvenaar positief staat om klimaatneutraal te worden maar er geen comfortverlies voor over heeft. Woningisolatie wil men per wijk aanpakken. Er wordt ook gedacht aan warmtenetten om restwarmte van bijvoorbeeld bedrijven te benutten. Bij nieuwbouw wordt het gebruik van de best beschikbare technieken gestimuleerd. Qua mobiliteit moet Leuven op korte termijn een fietsstad worden en op lange termijn moet het openbaar vervoer voldoende performant zijn. Men wil ook de productie van lokale voeding en plaatsing zonnepanelen stimuleren. Windenergie moet een plaats krijgen. Voor de financiering wordt een klimaatfonds opgericht. (DLA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud