BHV: Dehaene beschouwt missie als vervuld en geeft fakkel door aan premier en partijvoorzitters

Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene beschouwt zijn opdracht als vervuld en laat premier Yves Leterme en de betrokken partijen nu voort onderhandelen over het voorstel dat hij maandag op tafel heeft gelegd. Dat laat hij dinsdagavond in een mededeling weten. Over zijn voorstel is er nog geen akkoord, maar dat was ook niet de bedoeling, merkt Dehaene op. "Mits de politieke wil hiertoe aanwezig is, kunnen de voorstellen mijns inziens wel de basis vormen voor een akkoord", stelt de ex-premier.

Om latere problemen bij de uitvoering te vermijden, heeft Dehaene naar eigen zeggen zijn voorstellen door technici laten vertalen in wetsvoorstellen. "Deze wetsvoorstellen vormen een geheel dat een evenwichtig compromis nastreeft tussen vaak tegengestelde stellingen. Ze zijn bedoeld als een basis van onderhandeling", luidt het.

De opdrachthouder geeft de fakkel nu dus door aan de premier en de partijvoorzitters. Zij moeten de onderhandelingen nu voortzetten op basis van wat Dehaene op tafel heeft gelegd. De gewezen eerste minister besluit uit de discretie die op een paar uitzonderingen na werd nageleefd dat de politieke wil aanwezig is om tot een akkoord te komen. Ook uit discretie maakt hij de inhoud van zijn voorstellen niet bekend.

Dehaene beschouwt de opdracht die hij op 24 november vorig jaar van de koning kreeg nu als vervuld, maar gaat op vraag van Leterme en de partijvoorzitters nog wel mee aan tafel zitten om de onderhandelaars bij te staan.

(FEM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud