BHV: Dehaene komt niet voor, maar na Pasen met een voorstel

Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene laat dinsdag in een mededeling weten dat hij pas na de paasvakantie met een voorstel op de proppen gaat komen over de institutionele problemen. Dat is volgens hem afgesproken met premier Yves Leterme en de voorzitters van de meerderheidspartijen.

"Bij de start van de regering werd tijdens de voorbereidende gesprekken onder leiding van Wilfried Martens een werkwijze afgesproken voor 'de onderhandeling van institutionele problemen'. In de afsprakentekst werd het objectief vooropgezet 'om een akkoord te bereiken voor Pasen 2010, dit wil zeggen voor het verstrijken van de termijn in de procedure van belangenconflict en voor de aanvang van het Belgisch voorzitterschap van de EU.' Gezien het paasreces dit jaar na Pasen valt, is Jean-Luc Dehaene met de eerste minister en de partijvoorzitters van de meerderheid overeengekomen dat Pasen te begrijpen is als het einde van het paasreces. Deze timing respecteert de algemene doelstelling en laat tevens toe het parlement snel te informeren over het resultaat van de onderhandelingen", staat te lezen in het communiqué dat hij dinsdagmiddag verspreidde.

(FEM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud