Bijna vier procent van Europese uitgaven vertoont fouten

Bijna vier procent van de Europese uitgaven van vorig jaar vertoonde fouten. In tijden van budgettaire schaarste zouden de lidstaten en de Europese Commissie meer inspanningen moeten doen om het Europees geld goed te beheren, zo stelde de Europese Rekenkamer dinsdag bij de presentatie van haar jaarverslag.

Volgens de Rekenkamer geven de rekeningen van 2011 een getrouw beeld van de Europese financiƫn. Het overgrote deel van de 130 miljard euro aan betalingen is correct besteed. Maar alles kan beter. De auditoren raamden een foutenpercentage van 3,9 procent. Dat is nog steeds beduidend minder dan de piek van 7,3 percent in 2006, maar sinds enkele jaren neemt het percentage opnieuw wat toe.

De Rekenkamer trof de meeste fouten aan op uitgavenposten als plattelandsontwikkeling, milieu en visserij (7,7 pct), regionale steun, energie en vervoer (6,0 pct) en onderzoek en ander intern beleid (3,0 pct). Onderzoeksuitgaven zijn de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie, maar de meeste fouten worden aangetroffen op uitgavenposten waar de lidstaten in eerste instantie de controle moeten garanderen.

Voorzitter Vitor Caldeira herhaalde zijn jaarlijkse oproep aan de lidstaten om meer betrokkenheid aan de dag te leggen bij de controle op de besteding van Europees geld. Ook worden ze aangemaand de op tafel liggende voorstellen voor een eenvoudiger en doelmatiger beheer van Europees geld goed te keuren.

De Rekenkamer beklemtoont dat fouten niet noodzakelijk wijzen op moedwillige fraude. Het gaat erom dat geld niet op de beoogde plaats belandt, of niet optimaal wordt besteed, zoals geld voor opleidingen voor arbeiders in de elektronicasector dat bij andere arbeiders terechtkomt, of subsidies voor grasland terwijl delen van de grond dichtbebost blijken te zijn. Niettemin werden ook een achttal gevallen van vermoedelijke fraude doorgespeeld aan de antifraudedienst Olaf. (PEDRO ARMESTRE)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud