Binnenlucht in Vlaanderen kan beter

Het binnenhuismilieu bevat vaak hoge concentraties tolueen, stikstofdioxide en benzeen. Dat blijkt uit het Milieurapport Vlaanderen 2007 (MIRA-T) dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vrijdag aan Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) overhandigde.

"In meer dan 85 procent van de onderzochte binnenomgevingen worden de richtwaarden voor formaldehyde, totaal vluchtige organische stoffen en benzeen uit het Vlaams Binnenmilieubesluit overschreden".

De kwaliteit van de binnenlucht is volgens VMM belangrijk omdat de Vlaming gemiddeld 85 procent van zijn tijd binnenshuis doorbrengt.

Naast een goede ventilatie en het vermijden van roken kan ook een gerichte keuze van bouwmaterialen bijdragen tot een betere luchtkwaliteit binnenshuis, weet VMM.

Uit het Milieurapport blijkt ook dat ook dat de verkeersintensiteit de laatste tien jaar aanzienlijk is toegenomen, maar dat zorgde niet voor een stijging van de geluidshinder. Oorzaak is volgens VMM het stiller worden van de individuele voertuigen. Het percentage potentieel ernstig gehinderden door wegverkeersgeluid is sinds 1996 vrij stabiel en bedraagt iets meer dan 20 pct, of 1,2 miljoen inwoners. (TIP)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud