Bioveiligheidsraad: geen herziening van toelating ggo-maïs nodig na Franse studie

Het onderzoek van de Franse professor Gilles-Eric Séralini naar genetisch gewijzigde maïs brengt geen nieuwe relevante wetenschappelijke gegevens aan die een onmiddellijke herziening van de toelating van het gebruik van deze maïs in dierenvoeders en humane voeding vergen. Dit zegt de Belgische Bioveiligheidsraad over het Franse onderzoek naar de ggo-maïs NK603 van de Amerikaanse multinational Monsanto.

Professor Séralinie onderzocht met zijn team ratten die met NK603 gevoed werden en zei dat de proefratten na een tijd tumoren kregen. De Bioveiligheidsraad, het officiële orgaan dat de risico's van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) evalueert, stelde echter tekortkomingen vast "in het protocol van de proef, in de voorstelling van de resultaten, in de statistische analyse, de interpretatie van de resultaten en de redactie van het artikel". Hieruit concluderen de experts van de raad dat de toelating van NK603-maïs niet onmiddellijk moet worden herzien, zo deelde de de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vrijdag mee. Het advies van de Bioveiligheidsraad ligt in de lijn van de analyse door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Een definitief standpunt van EFSA over de Franse studie wordt luidens de mededeling de komende weken verwacht. De raad vraagt wel aan EFSA dringend de huidige richtlijnen en procedures voor ggo's te evalueren om er eventueel de langetermijnevaluatie beter in te integreren. (DLA)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud