Bom onder GAS-boetes

Een rechter in Turnhout heeft de wetgeving over GAS-boetes op losse schroeven gezet. Volgens de rechter moet de sanctionerende ambtenaar van de gemeente zelf zijn, of van de provincie. Op veel plaatsen is er één GAS-ambtenaar voor alle gemeenten van een politiezone, arrondissement of intercommunale. Dat staat te lezen in Het Belang van Limburg en De Gazet van Antwerpen.

De GAS-boetes zijn administratieve straffen die gemeenten zelf kunnen opleggen voor overlast zoals geluidshinder, vandalisme en

sluikstorten. Er is maar één sanctionerende ambtenaar voor de 13 gemeenten van het arrondissement Mechelen, één voor de 7 gemeenten van de politiezone Turnhout en één voor de 8 gemeenten van de politiezones Neteland en Geel. Volgens het vonnis van de Turnhoutse politierechter Stijn Mannaert is er in deze gemeenten (behalve degene waar die ene sanctionerende ambtenaar aan verbonden is, zoals Mechelen of Turnhout) geen wettelijke basis voor het geven van GAS-boetes. Elke persoon die in een van de gemeentes zonder gemeentelijke of provinciale sanctionerende ambtenaar een GAS-boete krijgt, kan die aanvechten voor de politierechtbank. Een garantie dat hij of zij zijn zaak wint, is er niet. Maar het precedent is er. (DLA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud