Bourgeois hertekent inburgerings- en integratiesector

Alle Vlaamse instellingen die werken rond inburgering en integratie zullen ondergebracht worden in een "Agentschap Inburgering en Integratie". Die operatie moet de bestaande versnippering tegengaan en moet ervoor zorgen dat de overheidsinspanningen rond inburgering en integratie beter op elkaar worden afgestemd. Dat zegt Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA)

De Vlaamse overheid ondersteunt momenteel acht integratiecentra, acht onthaalbureaus, acht sociaal tolk- en vertaaldiensten en het Kruispunt Migratie-Integratie. Al die organisaties zullen nu ondergebracht worden in één agentschap voor het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid.

Naast de taken die de betrokken organisaties nu al uitvoeren, moet het agentschap volgens Bourgeois ook werk maken van "taalpromotie en taalbeleid".

Om de aandacht voor integratie en een goede kennis van het Nederlands in alle beleidsdomeinen van de Vlaamse Overheid te garanderen, zal de Vlaamse Regering een horizontaal beleidsplan "Nederlands en Integratie" opstellen.

Bourgeois hamert op het belang van het aanleren van het Nederlands. De Vlaamse regering werkt daarvoor onder meer aan beleidsplan "Nederlands en Integratie". "Mensen Nederlands aanleren, is een opdracht voor de onderwijsinstellingen. Wie in Vlaanderen een toekomst wil opbouwen, moet ook buiten de klas Nederlands kunnen spreken. Een goede kennis van het Nederlands promoten en organisaties aanmoedigen om toegankelijk taalgebruik een plaats te geven in hun dienstverlening is een taak voor alle beleidsdomeinen", aldus Bourgeois. (MUA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud