Brugs gerecht stuurt klacht tegen Léonard door naar Mechelen

Het parket in Brugge heeft de klacht met burgerlijke partijstelling die de Oostkampse advocaat Jean-Marie de Meester dinsdag neerlegde tegen aartsbisschop André Leonard doorgestuurd naar het parket in Mechelen. Volgens het Brugse gerecht is het logischer dat de klacht wordt behandeld in het arrondissement van de woonplaats van de betrokkene.

De klacht bij het gerecht bevat een bundeling van klachten die de Oostkampenaar eerder neerlegde bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Het bestuur van de koepelorganisatie van holebiverenigingen in Vlaanderen, Cavaria, ondersteunt het initiatief. (COR 101)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud